Alternatieve geneeswijzen zijn niet onschuldig

Een Australische studie laat zien dat alternatieve behandelingen bij kinderen ernstige complicaties kunnen veroorzaken. Het is een inventariserend onderzoek, maar het geeft wel aan dat het adagium "baat het niet, dan schaadt het niet" niet klopt.
Door: Martijn ter Borg | Geplaatst: 30 dec 2010

In de periode van 2001 tot 2003 hebben Australische artsen 39 complicaties van alternatieve behandelingen bij kinderen geregistreerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het medisch tijdschrift Archives of Disease in Childhood. De registratie van deze complicaties kwam tot stand door het maandelijks sturen van meldingsformulieren aan kinderartsen.

Van de 39 in dit onderzoek geregistreerde gevallen, was er in 22 sprake van een directe complicatie door de alternatieve behandeling. In de overige 17 gevallen was er sprake van indirecte schade, doordat reguliere behandeling werd onthouden. Bij 25 van de 39 casussen was er sprake van een zeer ernstige complicatie. Tenslotte zijn 4 kinderen zelfs overleden door de alternatieve behandeling!

De opzet van dit onderzoek is natuurlijk verre van optimaal. Bij studies waar gebruik wordt gemaakt van enquêtes of meldingsformulieren, is het responspercentage veelal laag. Het werkelijke aantal complicaties door alternatieve behandelingen is waarschijnlijk veel hoger.

Dit onderzoek geeft dan ook duidelijk aan dat alternatieve behandelingen heel gevaarlijk kunnen zijn. Betere voorlichting over de gevaren van alternatieve behandelwijzen lijkt op zijn plaats.

 

Referenties:

Lees ook