UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Antoinette Vietsch | Geplaatst: 21 september 2013

AGB-code werkt nog steeds fraude in de hand

Misbruik door fraude met AGB-code is door RTL-nieuws aan de kaak gesteld. Dit is mede veroorzaakt door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). Echter, de reactie van de minister doet vrezen dat de fraude voorlopig gewoon doorgaat.

AGB-code werkt nog steeds fraude in de hand

`Nep-artsen en nepzorginstellingen dienen op grote schaal valse declaraties in´, stelde RTL Nieuws op 7 september 2013. Uit onderzoek van RTL bleek dat miljoenen euro’s aan premiegeld onterecht worden uitbetaald. Aan het onderzoek werkte niet alleen zorgverzekeraar DSW mee, ook verschillende bestuursleden van de VtdK leverden informatie aan. PvdA, CDA, SP en PVV vinden deze fraude onacceptabel, aldus RTL en willen dat minister Schippers ingrijpt. Zo zou het toezicht op het gebruik van AGB-codes verbeterd moeten worden.

Jan Willem Nienhuys, bestuurslid van de Stichting Skepsis, constateerde in 2011 dat de AGB-code die zorgverzekeraars gebruiken voor de afhandeling van declaraties veel fouten bevat. De VtdK bracht dit onder de aandacht bij Vektis, de organisatie die het automatiseringsbestand voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verzorgt. Vektis erkende indirect de fouten in het systeem en antwoordde dat zij werkte aan koppeling van het systeem aan bronbestanden zoals het BIG-register en de Kamer van Koophandel. Dit zou in januari 2012 gereed zijn. In oktober 2012 bleek het systeem nog steeds vol fouten te zitten. Op vragen van Zorgvisie reageerde Vektis dat men hard bezig was. 

In 2013 informeerde de VtdK bij ZN naar de stand van zaken. Die antwoordde, na het opvragen van informatie bij Vektis, dat zij ruim een jaar geleden de toezegging gedaan hadden alles in het werk te stellen om de onjuiste registraties in het AGB-register te corrigeren en het ontstaan van foutieve registraties te voorkomen. `Een van de belangrijkste stappen hiertoe´, aldus ZN, `is om het AGB-register geautomatiseerd te koppelen aan het BIG-register. Helaas is deze automatische koppeling nog niet gerealiseerd. Het CIBG, de beheerder van het BIG-registratie, bleek niet bereid om mee te werken aan de totstandkoming van deze koppeling. Omdat ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het belang van een juist register inziet, is Vektis vanaf 2012 deelnemer in het projectteam voor de invoering van een landelijk zorgaanbiedersregister. Bij dit project zijn Zorgverzekeraars Nederland (ZN), CIBG, Vektis en andere partijen betrokken. Vanuit dit project wordt de koppeling tussen AGB en het BIG-register  gerealiseerd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een correcte registratie van de verschillende zorgverleners, de daarbij behorende codes en het up-to-date houden van het register.´

Een merkwaardig antwoord, niet alleen omdat het CIBG, een onderdeel van het Ministerie van VWS niet wilde meewerken terwijl het Ministerie zelf het wel een goed idee vindt. Het is ook vreemd vanwege het landelijk register van zorgaanbieders. Dit register is opgenomen in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg, die binnenkort in de Eerste Kamer behandeld zal worden. Hierin zouden ook alle alternatieve zorgaanbieders opgenomen moeten worden. Het project zal echter voorlopig niet klaar zijn.

De laatste stand van zaken is dat Minister Schippers op 16 september 2013 – de dag voor Prinsjesdag- de Tweede kamer het Plan voor aanpak van de fraude in de zorg heeft gestuurd. Hierin staat zorgelijk vermeld: `Het is nog wel de vraag in hoeverre de eigenaren van deze data bereid zijn en in staat zijn hun bestanden te delen´.

Dit lijkt te slaan op de discussie tussen ZN en het CIBG, zoals gezegd: een onderdeel van het Ministerie van VWS.

Ten aanzien van de controle op AGB-registraties schrijft de minister: `Naar aanleiding van recente berichten over vermeende zorgfraude met AGB-codes wil ik het volgende opmerken. Laat ik voorop stellen dat fraude met AGB-codes volstrekt onacceptabel is. Zorgverzekeraars Nederland bericht mij dat geen signalen van grootscheepse fraude op dit punt bekend zijn. Dit laat onverlet dat verbetermaatregelen mogelijk zijn om fraude met AGB-codes zoveel als mogelijk te voorkomen. Vooruitlopend op de uitkomsten van de risicoanalyse ggz, waarin fraude met AGB-codes zal worden meegenomen, gaat Vektis, de beheerder van de AGB-registratie, op korte termijn de bestanden periodiek controleren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gegevens in het AGB-register te koppelen met openbare bronbestanden zoals het KvK en het BIG-register. ZN, Vektis, CIBG en KvK hebben hiertoe begin 2013 een gezamenlijk project gestart, dat zich nu in een afrondende fase bevindt. De implementatie van het vernieuwde AGB start in november 2013. Deze koppelingen zorgen voor periodieke updates in het AGB-register. Hiermee wordt het register minder gevoelig voor fraude met AGB-codes.´

Duidelijk is dat ondanks alle publiciteit fraude door misbruik van AGB-codes nog steeds doorgaat.

Antoinette Vietsch

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 25 december 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Hoofd van gezondheidszorg voor de Britse Royals is pro-homeopathie / Nepdokter gearresteerd die het gemunt had op “goedgelovige” Mexicanen.

artikelen - 24 augustus 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: CfI roept Amerikanen op te protesteren tegen Homeopathie-amendement / Amerikaanse dokter mag niet meer praktiseren na claims dat vaccin magnetisch maakt.