Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: J.T. Lumeij | Geplaatst: 16 oktober 2012

Acupunctuur-artsenvereniging ontbeert zelfkritiek

Een doorbraak, zo beoordeelde voorzitter Chun Lee Oei-Tan, voorzitter van de
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV), eind september in De Telegraaf de resultaten van een internationale acupunctuurstudie.

Acupunctuur-artsenvereniging ontbeert zelfkritiek

‘De werking van acupunctuur is hiermee overtuigend bewezen en moet als volwaardige behandeling binnen de zorg worden gezien’, aldus Oei-Tan in het artikel met de juichende onderkop: ‘Pijnvermindering via acupunctuur bewezen’.

In de geciteerde internationale studie zijn 29 onderzoeken tegen het licht gehouden waaraan totaal 17922 patiënten met chronische pijnklachten mee hebben gedaan. Conclusie van de voornamelijk Amerikaanse en Duitse onderzoekers, onder supervisie van medewerkers van het Sloan-Kettering Cancer Center in New York, in het artikel in Archives of Internal Medicine: ‘Er lijkt bij pijnbestrijding een licht voordeel van acupunctuur te zijn ten opzichte van een placebobehandeling’.

Het optimistische pleidooi van Oei-Tan in De Telegraaf voor acupunctuur kan echter niet worden onderbouwd met gegevens uit dit internationale onderzoek. De art-acupuncturist gaat voorbij aan de conclusie van de onderzoekers: een belangrijk deel van het effect van acupunctuur hangt niet samen met zaken die door acupuncturisten van belang worden geacht (zoals het op de juiste locatie en diepte plaatsen van de naalden, op basis van de vermoedelijke ligging, loop en diepte van de veronderstelde meridianen). De onderzoekers vonden slechts kleine en klinisch nauwelijks interessante verschillen tussen acupunctuur op de klassieke acupunctuurplaatsen en nepacupunctuur. De onderzoekers waren niet geblindeerd voor de behandeling die zij gaven (acupunctuur of nepacupunctuur) zodat de gevonden verschillen hieraan te wijten kunnen zijn.

Ze refereren aan een viertal studies, waaruit kan worden geconcludeerd dat het placebo-effect bij acupunctuur groter is dan bij andere ingrepen.

In tegenstelling tot de propaganda van de NAAV op haar website en in onder andere De Telegraaf zou daarom een andere conclusie moeten worden getrokken: de nieuwe studie vormt geen onderbouwing voor het huidige onderwijsprogramma van de NAAV. De resultaten van de internationale studie zouden tot de conclusie moeten leiden dat de werking van acupunctuur berust op een sterk placebo-effect. Acupunctuur geeft bovendien een aspecifieke contra-irritatie die tijdelijk de aandacht afleidt van de klacht waarvoor de behandeling wordt ingesteld. De achterhaalde kennis van yin en yang, de meridianen en andere hocus pocus die wordt onderwezen door de NAAV, hoort niet thuis in de geneeskunde van de 21e eeuw.

J.T. Lumeij

dierenarts, Universitair Hoofddocent, Faculteit der Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Gerelateerde artikelen

artikelen - 19 september 2023

De website Kanker.nl, het tijdschrift LINDA en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) staan op de shortlist voor de Meester Kackadorisprijs 2023. De winnaar zal op 7 oktober bekend gemaakt worden tijdens het jaarlijkse symposium van de VtdK.

artikelen - 26 juli 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Vier mannen veroordeeld in Florida wegens verkopen van bleek- als wondermiddel / Chiropractor uit Iowa veroordeeld wegens fraude van een miljoen dollar.

artikelen - 28 mei 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: TikTok grote verspreider van desinformatie / Jonge Duitse apothekers willen homeopathie uit geneesmiddelenrichtlijn halen