Maandblad 15 april 1881, jaargang 1, nummer 4

‘Den volgenden dag bekroop den
geneesheer de lust om rond te zien in den winkel van zijn patient en
hij vond minstens een half dozijn middelen , die als bijzonder nuttig
tegen kramp , hoest , benaauwdheid enz. werden aanbevolen. En waarom
heb je je man niet op een van die onfeilbare middelen getracteerd ,
toen hij ’t zo benauwd had , en ik niet gauw genoeg kon komen , vroeg de dokter aan de vrouw des huizes.
‘k Dank je wel , dokter, was ’t antwoord; ‘k zou bang wezen mijn man
te vergeven; bovendien, ‘k weet zeker dat hij dat vuile goed toch
niet zou willen innemen.’

Het Maandblad geeft als commentaar bij deze waar gebeurde geschiedenis dat het karakteristiek is voor ‘depôthouders’ (personen die door anderen geproduceerde middelen verkopen) dat zij zelf zo ‘weinig vertrouwen stellen in de potjes en pillen uit hun winkel’.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij