KNMP houdt woord

KNMP houdt woord

Tijdens het recente symposium van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) ‘Uit het gareel. Medische beroepsverenigingen en alternatief praktiserende vakgenoten.’ zei de vertegenwoordiger van de apothekersorganisatie KNMP, prof. P. De Smet, dat haar leden binnenkort gaan vallen onder de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) en daardoor ook onder de daarin geregelde informatieplicht. Deze plicht houdt onder meer in dat apothekers verplicht zijn aan patiënten met een homeopatisch recept uit te leggen dat het niet bewezen is dat het middel werkt.

In het Pharmaceutisch Weekblad, het officiële tijdschrift van de KNMP, van 1 december staat nu een overeenkomstige, opvallende mededeling aan de Nederlandse apothekers onder de titel ‘Altijd uitleg bij homeopathie’. Hierin wordt onder andere aangegeven dat apothekers bij homeopathische middelen, ook ongevraagd, moeten uitleggen dat ‘de werkzaamheid nooit fatsoenlijk is aangetoond’. Ook moet de apotheker zeggen dat enige werkzaamheid ook niet ’te verwachten is door het ontbreken van een aannemelijk werkingsmechanisme’. Verder stellen ze nog, en dit is heel opmerkelijk en hoopgevend, dat dit ook geldt voor homeopathische middelen in de handverkoop.

De KNMP heeft naar aanleiding van het bovenstaand symposium van de VtdK ook een update van het standpunt inzake het afleveren van homeopathische geneesmiddelen op de website gezet. Uitgelegd wordt waarom apothekers niet zo maar kunnen weigeren om een homeopathisch recept af te leveren, ook als hij niet achter de behandeling staat. In het KNMP standpunt komt ook de informatieplicht van de apotheker inzake alternatieve middelen uitgebreid aan de orde.

Jammer – en ook wel vreemd – is dat er wel een verbale vuist wordt gemaakt, maar niet veel meer dan dat. Als een apotheker in dezen de plicht verzaakt is de KNMP “er niet blij mee”, maar verder zal de koninklijke organisatie niets ondernemen. Wie is er wel verantwoordelijk voor handhaving van de wet? De Inspectie? Wie zal het zeggen…

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij