Homeopathie opnieuw bezien

De conclusie was toen dat van homeopathie geen werkzaamheid is aangetoond die uitgaat boven het placebo-effect. De homeopaten weten echter van geen ophouden en gaan maar door met geldverslindend onderzoek. In het huidige overzicht zijn alleen gerandomiseerde, dubbelblinde studies opgenomen die verschenen zijn in tijdschriften met een onafhankelijk beoordelingssysteem (‘peer review’). Verder werden de resultaten van twee meta-analyses beoordeeld. Het overzicht is afkomstig uit het blad Prescrire, de Franse zuster van het Gebu.

Er werden in de literatuur vijf correct uitgevoerde onderzoeken gevonden naar het effect van homeopathische behandeling van hoofdpijn, wratten op de hand, de preventie van migraine, de preventie van griepverschijnselen en de preventie van pijn en infecties na een baarmoederoperatie. In geen van deze trials had de homeopathische behandeling het door de auteurs verwachte effect: er werd geen verschil gevonden met placebo-therapie.

De auteurs van de eerste meta-analyse (in een meta-analyse worden gegevens uit verschillende onderzoeken gecombineerd) verwierpen, na bewerking van 89 studies, de hypothese dat de werking van homeopathische middelen uitsluitend toe te schrijven is aan het placebo-effect (zie ook homeopathie, wetenschappelijk onderzoek). Er is echter op deze meta-analyse veel kritiek geweest omdat een grote hoeveelheid aandoeningen op één hoop geveegd werd. De auteurs zelf (K. Linde e.a.) onderstreepten dat er geen bewijs was voor werkzaamheid van homeopathie bij enige afzonderlijke aandoening. Een latere meta-analyse door twee van deze auteurs toonde aan dat onderzoeken van goede kwaliteit geen significant effect van homeopathie laten zien. De tweede meta-analyse waarvan in dit overzicht sprake is toonde, dat homeopathische middelen een lichte verkorting gaven van de tijd die het duurt voordat de dunne darm na een operatie weer normaal functioneert. De auteurs konden echter een fout-positief resultaat volstrekt niet uitsluiten.

De conclusie is dezelfde als in 1996 (en in de afgelopen 200 jaar): De homeopathie dient te worden beschouwd als een bijzondere vorm van placebo-therapie.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij