Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 06 september 2001

Het gebruik van medicinale kruiden rond operaties

Ang Lee, Moss en Yuan bespreken in de “Journal of the Americam Medical Association” (JAMA 2001;286:208-16) de risico’s van het wijd verbreide gebruik van medicinale kruiden rond operaties. Zij identificeerden 8 soorten die potentieel een groot risico met zich meebrengen.

De complicaties omvatten hartinfarct, bloedingen, inadequate stollingwerende behandeling, te lange of juist onvoldoende verdoving, afstoting van transplantaten en ongewenste interacties met geneesmiddelen. Zij vermelden dat ruwweg één derde van degenen die een operatie moeten ondergaan kruiden gebruikt.

Tussen Januari 1993 en October 1998 zijn bij de “US Food and Drug Administration 2621 schadelijke gevolgen van het gebruik van voedingssupplementen en kruiden gemeld, waarvan 110 met dodelijke afloop.

De kruiden die rond operaties risico’s met zich meebrengen zijn:

  • Echinacea: vermoedelijk verminderde werking van middelen die afstotingsreacties na transplantatie moeten voorkomen; allergische reacties. (NB: voor een overzicht van alle artikelen over Echinacea op deze site, zie Encyclopedie: Echinacea.
  • Ephedra (ma huang): dosisafhankelijke stijging van bloeddruk en hartfrequentie, kans op hartritmestoornissen, gevaarlijke stijging van lichaamstemperatuur.
  • Knoflook, gingko en ginseng: remming van de functie van bloedplaatjes, daardoor toegenomen kans op bloedingen.
  • Kava en valeriaan: versterkt de werking van bij de narcose gebruikte middelen.
  • St Janskruid: versnelt de afbraak van talloze geneesmiddelen waardoor deze minder werkzaam zijn.

Het betreft in het bijzonder stollingwerende middelen en stoffen die afstotingsreactie moeten voorkomen. De schrijvers wijzen er op dat het gebruik van deze kruiden geruime tijd vóór het ondergaan van een operatie gestaakt dient te worden. Artsen, in het bijzonder anaesthesisten moeten bij de patiënten steeds informeren naar het gebruik van kruiden en voedingssupplementen.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

page - 14 augustus 2021

Wat doe je als een patiënt om homeopathische behandelingen vraagt? VtdK-voorzitter Nico Terpstra reageert op bevindingen van wetenschappers.

tijdschrift - 14 augustus 2021

Wat doe je als een patiënt om homeopathische behandelingen vraagt? VtdK-voorzitter Nico Terpstra reageert op bevindingen van wetenschappers.

artikelen - 25 januari 2020

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadese chiropractoren moeten misleidende claims over zwangerschap weghalen.