Door: C.P. van der Smagt | Geplaatst: 31 juli 2002

Harlingen

Onlangs verscheen in de Harlinger Courant een artikel onder de kop “Gezondheidskliniek Eye4Care boekt spectaculaire resultaten”.

In het stuk, dat meer weg heeft van een advertentie dan van objectieve voorlichting, wordt het zogenaamde ‘gezondheidscentrum’ van Dirk Pathuis (van Pathuis Adviesgroep B.V.) te Harlingen beschreven. Onder leiding van de uitvinder van een ‘nieuwe therapie’ zijn een aantal fysiotherapeuten werkzaam die hun sporen al verdiend hebben op het lucratieve terrein van de acupunctuur. Ze houden zich bezig met het zenden van energiestromen door het lichaam van hun cliënten, waardoor een pulserend magnetisch veld ontstaat dat in staat is blokkades in de energiebaan op te heffen en zo de eigen frequentie van ziekten te verstoren. Een en ander wordt op een computerscherm zichtbaar gemaakt. Een vorm van kermisgeneeskunde die het gezond verstand van het publiek zo zwaar onderschat dat het bijna om te lachen zou zijn, ware het niet dat Pathuis en de zijnen zich vooral richten op kankerpatiënten in een ver gevorderd stadium, aan wie een grote kans op genezing wordt voorgespiegeld. Volgens het artikel zouden deze wanhopige mensen in grote getale het centrum bezoeken. Ook bij hersentumoren wordt een verbetering in 87% van de gevallen gemeld, terwijl het genezingspercentage bij het whiplash-syndroom 98% bedraagt. Helaas zijn deze zegeningen niet weggelegd voor dragers van een pacemaker of metaal zoals bij botbreuken wordt gebruikt: “De energie wordt dan niet verder geleid.” Duur van de behandeling: dagelijks een sessie gedurende drie à vier weken. Per dag kunnen maar vier of vijf slachtoffers ‘geholpen’ worden à 80 euro per uur.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.P. van der Smagt

Studeerde van 1955 tot 1963 geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na een klinische stage van twee jaar was hij gedurende 30 jaar werkzaam als huisarts. Hij publiceerde diverse artikelen over alternatieve geneeswijzen en schreef op verzoek van de stichting Skepsis een boekje over homeopathie. Hij is thans gepensioneerd.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 24 januari 2018

Uit onderzoek van de Yale University blijkt dat kankerpatiënten die alternatieve therapieën doen, een grotere kans lopen te overlijden.

behandelwijzen - 15 april 2005

Rond 2002 was Nederland, vrijwel van de ene op de andere dag, een kliniek rijker, die dáár begon, waar alle andere behandelingen faalden: men beweerde in staat te zijn om terminale patiënten te genezen. Mislukken was daarbij vrijwel uitgesloten.