Privaatdocent homeopathie geeft het op

Bodde is opgestapt als docent homeopathie aan de VU, en zijn opvolger Martien Brands redeneert in een debat met Timmerman dat homeopathie werkt, omdat mensen verliefd kunnen worden .
Door: C.P. van der Smagt | Geplaatst: 28 mei 2001 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Tot grote ergernis van de VtdK bestaat er sinds eind jaren zestig aan de VU in Amsterdam, ondanks veel weerstand binnen en buiten de medische faculteit, een privaatdocentschap homeopathie. De docent is aangesteld door de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN), een belangenvereniging van leken die de homeopathie willen bevorderen. Tot voor kort werd deze functie vervuld door H.G. Bodde, homeopathisch huisarts, een aimabele man met zoveel kritisch vermogen dat hij zo nu en dan een lid van deVtdK uitnodigde om zijn studenten kennis te laten nemen van een heel andere visie op de homeopathie dan ze van een homeopaat gewend waren. Aanvankelijk kregen de studenten studiepunten voor het volgen van de colleges, maar door onvermoeibaar actie voeren van ons bestuurslid H. Timmerman, zelf hoogleraar aan de VU, werd dit in 1998 afgeschaft. De calculerende studenten trokken de verstandigste conclusie en kwamen niet meer (ze waren kennelijk minder naief dan Bodde en ook het bestuur van de VtdK gedacht hadden).

Het KVHN-bestuur wilde nu de doelgroep uitbreiden en het onderwijs wat anders inrichten zodat er een soort hbo-opleiding zou ontstaan. Bodde voelde hier niet voor en stapte op. Hij is intussen opgevolgd door dr. Martien Brands, voormalig 'Homeopaat zonder Grenzen' en blijkens een interview in het studentenblad Ad Valvas niet bepaald een verrassing. Brands verkondigt de bekende ideeën over homeopathische middelen die het immuunsysteem zouden stimuleren, over zogenaamde wetenschappelijke bewijzen voor de werkzaamheid van de homeopathie en over watermoleculen die zouden veranderen bij oneindige verdunningen; hierdoor zou een dergelijke verdunning toch nog een biologische werking hebben, terwijl er geen molecuul van de oorspronkelijke stof meer aanwezig is (dit argument dat in navolging van de bekende Franse charlatan Benveniste door homeopaten te pas en te onpas te berde wordt gebracht, is extra merkwaardig als men bedenkt dat homeopathische verdunningen in alcohol plaats vinden).

Brands daagde bij zijn aantreden zijn tegenstanders uit tot een wetenschappelijk debat. Welnu, prof. Timmerman was bereid en het debat vond op 19 januari plaats onder leiding van de decaan van de medische faculteit. Timmerman memoreerde dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor een geneeskrachtige werking van homeopathische middelen bestaat. Brands repliceerde dat de wetenschap niet voor alles een verklaring kan geven. "In de homeopathie speelt de vraag of iemand gezond of ziek is zich op een ander niveau af. Verliefdheid is toch ook niet iets puur chemisch, terwijl het wel degelijk effect heeft", aldus Brands volgens Ad Valvas. Timmerman oogste bij de ruim honderd aanwezige studenten applaus met zijn opmerking dat het maar gelukkig is dat 'het geheugen van watermoleculen' nooit is aangetoond, omdat ons drinkwater dan levensgevaarlijk zou zijn, gezien zijn afkomst uit rivieren die vol met giftige stoffen zitten.

 

Zie ook:  Actieblad tegen de Kwakzalverij januari 2001,
Een goed gesprek
Een verslag over discussies met de homeopaat Martien Brands
H. Timmerman

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Lees ook