Door: P.M. Siegel | Geplaatst: 08 juni 2009

Toverdrank (2)

Holland’s Got Talent, en wel in de persoon van de klassieke Harense arts-homeopaat Harry van der Zee, die op 6 en 7 juni 2009 in Amersfoort het congres “Homeopathy for Developing Countries” organiseerde.

Toverdrank (2)
Als je het programma zo ziet, zou een wedstrijd in de sfeer van Britain’s Got Talent, waarbij een oorkonde uitgereikt wordt aan diegene die zijn wonderlijke overtuigingen het best voor het voetlicht weet te brengen, goed denkbaar zijn.

Behalve somatische ziekten, passeerde ook een ernstige psychiatrische aandoening als de posttraumatische stress stoornis (PTSS) de revue. Wie weet zal Harry van der Zee (hoofdredacteur van Homeolinks) zijn maatje Peter Chappell ooit voorbijstreven.

Onze voorzitter moet zich ook zorgen maken over zijn vakkennis op obstetrisch gebied, gezien de revolutionaire, diepgaande kennis van Van der Zee met betrekking tot het geboorteproces, die uit zijn (‘holistischer kunnen we het niet maken’) boeken Homeopathy for birth trauma en Miasms in Labour blijkt.

Wie echt tijd over heeft, kan zich in het gedachtegoed van de klassieke homeopaat met betrekking tot infectieziekten en epidemieën verdiepen op de volgende website, http://www.homeopathie-info.com/ en in de linkerkolom de items met acute ziekten en miasma’s aanklikken.

Het zou vermakelijk kunnen zijn, als het niet zo intriest was, getuige bijvoorbeeld het droevige relaas van de negen maanden oude baby Gloria (elders op deze site) die met homeopathische druppels door de ouders behandeld werd voor een uit de hand lopend eczeem en die overleed aan sepsis.

Een aantal jonge onderzoekers van Sense About Science heeft naar aanleiding van de aankondiging van het boven vermelde congres een brief aan de WHO geschreven, waarin ze de WHO vragen een veroordeling uit te spreken van de praktijk om homeopathie in te zetten tegen dodelijke aandoeningen als aids en malaria (zie de link rechtsbovenaan)

Ongetwijfeld zullen onze homeopaten zonder grenzen wetenschappelijk effectonderzoek naar hun behandelwijzen aankondigen. Een onderzoek naar de tevredenheid van de aldus behandelde patiënten lijkt mij ook zeer aan te bevelen, gesteld dat zij het kunnen navertellen.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

P.M. Siegel

psychiater

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 maart 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Sociale media moeten inzicht geven in screening op reclame alternatieven / President Mexico deelt foto van wat volgens hem een ‘elf’ is.

artikelen - 15 maart 2023

Neurowetenschapper Andrew Newberg eind maart te gast bij psychiatervereniging NVvP ondanks zijn n=1-onderzoek naar biddende nonnen en mediterende boeddhisten.

artikelen - 03 maart 2023

Psychologe Ingeborg Bosch heeft van haar bedenksel Past Reality Integration (PRI) een verdienmodel gemaakt, een leerling schreef er een boek over. Een recensie. 'Sektarische trekken.'