Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 16 januari 2009

Is Zilveren Kruis Achmea nou helemaal gek geworden?

Het blad health Magazine van Zilveren Kruis Achmea drukte levensgevaarlijke onzin van een homeopaat over de griepvaccinatie af en stuurde dat rond aan anderhalf miljoen adressen.

Is Zilveren Kruis Achmea nou helemaal gek geworden?

Het herfstnummer van health Magazine van Zilveren Kruis Achmea bevatte een discussie over griep en griepvaccinatie – een beetje laat, want het herfstnummer kwam pas in december toen de hele griepinentingscampagne al voorbij was. Aan het woord kwamen een deskundige (Roel Coutinho) en twee zestigplussers. Twee aparte kaderstukjes leggen uit dat niet alleen zestigplussers een gratis griepinjectie krijgen, maar ook iedereen die in bepaalde risicogroepen zit. Bovendien kan iedereen met een bepaald aanvullend pakket van Zilveren Kruis Achmea die geen zestigplus is of in een risicogroep zit, zich toch op kosten van de verzekeraar laten inenten.

Jaarlijks komen er zowat 20.000 personen in het ziekenhuis vanwege griep, en er gaan in Nederland meer mensen aan griep dood dan in het verkeer (namelijk ongeveer 1000). In de hele Europese Unie zijn dat er 40 keer zoveel. De Nederlandse griepsterfte is verhoudingsgewijs ongeveer de helft van wat er in de decennia voor 1990 in de VS aan of ten gevolge van griep overleed. Een ziekte die bij verder gezonde personen tot enkele dagen hoge koorts en aantasting van de luchtwegen leidt, kan fataal zijn voor personen met een zwakkere gezondheid. Het is niet bekend hoe groot de effectiviteit van deze inentingscampagnes nu precies is, maar professor Coutinho (directeur Infectiebestrijding RIVM) zegt dat er toch voldoende bewijs is dat het werkt. Op de website van de Gezondheidsraad staat een briefadvies aan minister Klink (4 oktober 2007), waarin onder meer uitgelegd wordt dat de griepinenting bij ouderen grosso modo de griep (het optreden, de ziekenhuisopnames en sterfte) halveert.

De redactie van health moet met de handen in het haar gezeten hebben. Bij zoveel unanimiteit kun je toch nauwelijks van discussie spreken. Bij een discussie kun je er toch niet onderuit om de een of andere tegenpartij aan het woord te laten? Weet je wat, moeten ze gedacht hebben, we zoeken de grootste domoor uit die we kunnen vinden. Geen arts natuurlijk, want het uiteindelijke doel is toch dat de mensen ons Beter Af Vitaal Pakket nemen, en dan kun je geen persoon gebruiken die vanwege zijn titel misschien nog een beetje geloofwaardig is (misschien kneep de arts die ze gevraagd hadden hem wel dat hij een tweede tuchtrechtelijke veroordeling zou krijgen voor het ventileren van zijn mening over vaccinatie). De uiteindelijke keuze viel op klassiek homeopaat Martin de Munck, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), een organisatie waarvan welgeteld slechts drie artsen lid zijn, en die niet eens een standpunt over vaccinatie heeft. Genezer Martin de Munck denkt dat hij wat van sommige vrouwenziekten weet, althans te oordelen naar zijn website, maar zijn website vermeldt niets over vaccinatie.

De Munck stelde health niet teleur. Zijn bijdrage bestond uit een grote hoeveelheid apekool. Het werd afgedrukt pal tegenover de bijdrage van Roel Coutinho, die begrijpelijkerwijs not amused was om zo letterlijk op één lijn met een mafketel gesteld te worden, en die dan ook een boze brief schrijft naar health. Zo meent De Munck dat als het immuunsysteem doet wat het behoort te doen, het teveel belast zou worden. Daarom is de griepvaccinatie gevaarlijk. Ongetwijfeld zou De Munck zwakke mensen ook willen ontraden adem te halen, omdat dat de longen nogal belast, om nog maar te zwijgen van de ademhalingsspieren en de ribben! Omdat er natuurlijk altijd een kansje is dat je in contact komt met een griepvirus dat toevallig niet in het vaccin zit, vindt De Munck de griepvaccinatie overbodig. Zulk een verbijsterende domheid is welhaast komisch. Het is natuurlijk net andersom. Op de website van de Gezondheidsraad kan men precies nalezen voor welke risicogroepen de griepvaccinatie wordt aanbevolen (en voor welke groepen zo’n aanbeveling is overwogen en waarom het dan toch niet gedaan is). Daar staan onder meer alle groepen bij met een verminderde werking van het immuunsysteem. (zie ook Voor wie is de griepprik? door het RIVM) De geleerden die dat aanbevelen zijn toch niet op hun achterhoofd gevallen? Voor vele overige vragen over de griepprik kan ook bij het RIVM terecht

Vaccins bevatten vaak aluminiumhydroxide, dat als effect heeft dat het immuunsysteem nog alerter reageert op de aangeboden (griepvirus)antigenen. De Munck beweert dat dit gevaarlijk is omdat je van aluminium de ziekte van Alzheimer kunt krijgen. Het is inderdaad zo dat er wel eens in de hersenen van overleden alzheimerpatiënten meer aluminium is aangetroffen. Maar andere onderzoekers vonden weer niets en van aanwezigheid van een stof kun je niet zomaar concluderen dat het ook de oorzaak is. Demente personen hebben vaak ook grijs haar, daarmee is grijs haar nog niet de oorzaak van dementie. Normaal wordt aluminium dat je in voedsel binnenkrijgt weer snel uitgescheiden, maar als je dan toch van voortdurend veel aluminium dement zou worden, dan zou je meer dementie onder theedrinkers en in theedrinkende landen verwachten (thee bevat nogal wat aluminium). Er is nooit iets gebleken van een verband tussen theegebruik en de ziekte van Alzheimer. Dat is niet het enige tegenbewijs, en de Britse en Canadese alzheimerorganisaties zeggen dan ook dat er geen bewijs is voor enig verband tussen aluminium en alzheimer. Kortom deze opmerkingen over het gevaar van vaccins wegens ‘aluminium’ getuigen niet van veel deskundigheid. Over het verband tussen aluminium en de ziekte van Parkinson, ook door De Munck genoemd, is op internet vrijwel alleen maar informatie te vinden vanuit de alternatieve, dus laten we maar zeggen niet bijster geïnformeerde hoek.

Vaccins zijn medicijnen voor gezonde mensen, en daar worden nog veel hogere eisen aan gesteld dan aan medicijnen voor mensen die al ziek zijn. Wie vindt dat degenen die daar toezicht op moeten houden hun werk niet goed doen, hoort zijn beweringen te onderbouwen, en als het kan eerst maar eens bij een wetenschappelijk tijdschrift aan te bieden, voor hij erop los babbelt tegen een journalist.

Hoe belachelijk de opmerkingen van De Munck ook zijn, er is toch een kans dat sommige mensen ze voor waar houden, ook al staat er nog zoveel tegenwicht tegenover. Per slot van rekening komt health bij anderhalf miljoen mensen thuis. Ook als maar heel weinig mensen De Munck geloven (en dan tien maanden later wegblijven bij de gratis griepprik), kan dat een aanzienlijke gezondheidsschade opleveren. Navraag bij de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) leerde dat een genezer die zoiets in de spreekkamer tegen een patiënt zou zeggen, strafbaar zou zijn op grond van artikel 96 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG); daar wordt namelijk schade of aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid buiten noodzaak veroorzaakt door een ongeregistreerde strafbaar gesteld. Die ‘aanmerkelijke kans’ in de Wet BIG is een wassen neus gebleken, daar is nog helemaal nooit iemand zelfs maar voor vervolgd. In het Wetboek van Strafrecht komt het woord kans niet eens voor en in de Wet BIG alleen in artikel 96. De jurisprudentie kent wel het begrip voorwaardelijke opzet, waarvoor nodig is dat een dader weet dat er een ‘aanmerkelijke kans’ is op een ernstig ongeluk. Het is dus niet verwonderlijk dat justitie met de aanmerkelijke kans van art. 96 Wet BIG niet veel kan. De Wegenverkeerswet laat zien hoe het wel moet: handelingen die naar het oordeel van de wetgever extra gevaarlijk zijn (rijden onder invloed, te snel rijden, enz.) worden afzonderlijk strafbaar gesteld.

Als er iets evident verkeerd afloopt, kan men denken aan de echtgenote van Roel van Duijn en aan Sylvia Millecam, om te zien men wat er allemaal moet gebeuren voor er een veroordeling of zelfs maar een strafrechtelijke vervolging komt. De Inspectie doet natuurlijk helemaal niets tegen idiote niet-artsen die levensgevaarlijke wartaal uitslaan of afdrukken, want dat is geen individuele gezondheidszorg, en zo’n redactie opbellen en uitfoeteren vinden ze waarschijnlijk beneden hun stand. Actie dienaangaande laten ze met genoegen over aan boze brievenschrijvers.

Dat had de redactie van health misschien niet allemaal overwogen toen ze De Munck interviewden. Maar heeft een blad van een verzekeraar die zichzelf ernstig neemt niet een bepaalde verantwoordelijkheid?

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

 

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 november 2023

TV-programma 'Radar' geeft met een verborgen camera een ontluisterend inkijkje in de handopleg-sekte Regenesis met zo’n tweehonderd behandelaars.

artikelen - 25 november 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: artikel over de werking van homeopathie bij ADHD ingetrokken / Vaginale crème als anticonceptie moet direct van Amerikaanse markt.

artikelen - 13 november 2023

Door in de tank van OxyFuel extra zuurstof in te ademen verdwijnen longcovid, artritis, Alzheimer en Parkinson; bewijs ontbreekt echter.