UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Ron Keizer | Geplaatst: 24 mei 2006

Waarschuwing voor anti-vaccinatie goeroe

De homeopathische arts Tinus Smits is door het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven op de vingers getikt voor zijn uitlatingen in de media omtrent het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In een door de Inspectie voor de Gezondheidszorg aangespannen tuchtzaak moest de antivaccinatiepropagandist zich verweren voor zijn bijdrage in 2004 aan een artikel in enkele regionale Brabantse […]

De homeopathische arts Tinus Smits is door het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven op de vingers getikt voor zijn uitlatingen in de media omtrent het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In een door de Inspectie voor de Gezondheidszorg aangespannen tuchtzaak moest de antivaccinatiepropagandist zich verweren voor zijn bijdrage in 2004 aan een artikel in enkele regionale Brabantse dagbladen over het landelijke vaccinatieprogramma. Het stuk waarin Smits met foto en artsentitel wordt gepresenteerd had de titel ‘Aan inenten kleven risico’s’ en vertoont qua inhoud en titel aanmerkelijke overeenkomsten met het boek Inenten niet zonder risico’s van zijn hand.

In het gewraakte artikel adviseert Smits ouders kritisch te staan tegenover het vaccinatiebeleid, later te beginnen met vaccineren en vaccinaties over langere tijd te spreiden. Omdat in het artikel niet expliciet wordt afgeraden te vaccineren was de rechter over deze uitlatingen nog mild en vond dat Smits hiermee ‘balanceert op de grens van het toelaatbare’. De ridicule claim dat een bij uitgestelde vaccinatie eventueel optredende kinkhoest goed homeopatisch te behandelen zou zijn viel uiteraard in minder goede aarde. Hiervoor krijgt Smits wél een waarschuwing van het tuchtcollege.

In zijn verweer stelde Smits dat er geen tuchtnorm overschreden is aangezien er geen sprake zou zijn van directe zorg aan een patiënt. Tevens beriep de homeopaat zich op het constitutionele recht op vrijheid van meningsuiting. Beide gronden werden door de rechter verworpen: een arts overtreedt de Wet BIG (Beroepen in de  Individuele Gezondheidszorg) wanneer deze ten onrechte een bepaalde vorm van gezondheidszorg in een kwaad daglicht stelt en hierdoor onrust bij het publiek wekt. De rechter was van mening dat – hoewel zeer aannemelijk – niet bewezen kon worden dat de arts in zijn spreekkamer ook met dit soort dubieuze adviezen strooit en kon Smits op die grond niet veroordelen.

Inspecteur M. de Wit van de IGZ noemde de homeopathisch arts op de zitting terecht ‘een gevaar voor de maatschappij’ vanwege het feit dat de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma sterk afhankelijk is van de behaalde vaccinatiegraad. Het aanwakkeren van twijfel over vaccineren, zoals ook de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) al jaren doet, kan leiden tot het teruglopen van deze vaccinatiegraad en het uitbreken van nieuwe epidemieën van ziekten die door het RVP juist bestreden zijn [1]. De rechter wees in zijn overwegingen op het belang en de effectiviteit van het RVP, en de wijze waarop deze constant aan kritische evaluatie en toetsing onderhevig is. Een bespreking over de effectiviteit en bijwerkingen van het RVP is hier te vinden.

 

Literatuur:

1. Rümke HC, Visser HKA; Vaccinaties op de kinderleeftijd anno 2004. I. Effectiviteit en acceptatie van het Rijksvaccinatieprogramma; Ned Tijdschr Geneesk; 2004, 148(8).

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Naschrift april 2010

M.T. Smits overleed op 1 april 2010 op de leeftijd van 63.

 

 

Ron Keizer

apotheker-onderzoeker

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 mei 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Amerikaanse verpleegkundige beboet voor vervalsen van vaccinatiebewijzen / ‘Meatfluencers’ staan een dieet van alleen maar vlees voor.

artikelen - 25 januari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Homeopathie niet meer vergoed in Duitsland / Amerikaanse verloskundige gaf 1500 kinderen nep-vaccinaties.

artikelen - 26 september 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Voedingsinfluencers krijgen betaald voor het tegenspreken van wetenschapsnieuws / Fact checking haalt claims van Robert F. Kennedy onderuit.