Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 29 mei 2001

Elektroacupunctuur volgens Voll

Elektroacupunctuur volgens Voll (EAV) is een diagnostische methode zonder enige waarde, en nog gevaarlijk ook.

Elektroacupunctuur volgens Voll

De EAV is een uitvinding van de Duitse arts Reinhold Voll, die deze in 1951 voor het eerst beschreef. Hij ‘ontdekte’ dat met huidweerstandsmetingen op acupunctuurpunten (waarvan het bestaan overigens nimmer is aangetoond!) informatie kon worden verkregen over het functioneren van organen, terwijl met de ‘geneesmiddeltest’, waarbij de patiënt het te testen (homeopathische) middel in een gesloten ampul in de hand moet houden, een correctie van de afwijkende meting kan worden vastgesteld, waarmee direct de therapie vaststaat. De meetapparatuur ziet er imposant uit en doet denken aan bij voorbeeld elektrocardiografie- of elektro-encefalografieapparatuur. In het Maandblad tegen de Kwakzalverij werd al vroeg (juli 1966) gewaarschuwd tegen deze pseudodiagnostiek. De methode werd als kwakzalverij betiteld en er werd gewezen op de gelijkenis van de EAV-geneesmiddeltest met de praktijken van de toenmalige kwakzalver pastoor Jacques Mullenders uit het Zuid-Limburgse Wahlwiller, die met de wichelroede de juiste geneesmiddelen aanwees. In die opvatting van de EAV-diagnostiek als paranormale methode kreeg het Maandblad later bijval uit onverdachte hoek: de parapsycholoog Kasteleijn schreef in het boek Paranormale geneeskunst (door E.W. Kasteleijn, H. van Praag en G.J. van Lamoen, Ankh-Hermes 1988) dat Voll uitstekend op de hoogte moet zijn geweest van de theorie en praktijk van het pendelen. In het rapport Advies inzake Acupunctuur van de Gezondheidsraad uit 1977 luidde het oordeel over de geneesmiddeltest als volgt: ‘De methode kan niet anders dan als gevaarlijke schijnwetenschap worden gekwalificeerd en kan ernstige schade voor de patiënt teweeg-brengen’.

De EAV is niets meer dan een uiterst warhoofdige mengeling van acupunctuur, homeopathie en elektrodiagnostiek. In 1990 toonde Klein Breteler opnieuw aan dat de diagnostische waarde van de EAV nihil is [1]. De EAV past ongedwongen in die bizarre verzameling van diagnostische praktijken, waarbij men op grote afstand van het zieke orgaan de diagnose stelt: de iriscopie, de ooracupunctuur, de voetzoolreflexologie, de tongdiagnostiek, het pendelen en het wichelroedeonderzoek.

Inmiddels zijn er talrijke variaties op het thema van de EAV ontstaan, allen berustend op dezelfde principes. Wij noemen voor de volledigheid slechts: de Bio-Elektronische Functiediagnostiek (BFD), MORA, Vega-test, Segment-elektrografie (SEG), Computer-SEG, Impulsdermografie en de Elektro Huid Test. Elektro-acupunctuur is dus kwakzalverij in het kwadraat!

 

Literatuur
[1]. Klein Breteler MA, Schipperheyn JJ. De diagnostische waarde van EAV volgens Voll bij hartaandoeningen. Huisarts en Wetenschap 1990;33:268-72.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 juli 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Penny Mondant, in de race voor het voorzitterschap van de Britse Conservatieven, lobbyde voor homeopathie / Indiërs zijn de grootste gebruikers van homeopathie.

artikelen - 27 juni 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Amerikaanse patiënten met Long Covid omarmen alternatieve therapieën / Vitamine-supplementen werken niet.

artikelen - 12 mei 2022

De gemeente Groningen subsidieert alternatieve activiteiten als acupunctuur en Bachbloesemtherapie, vermoedelijk zonder dat zij dit weet.