UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 01 december 2020

Minister van Ark (VVD) sauveert kwakzalvende artsen bij herregistratie

Minister van Ark geeft antwoorden op Kamervragen over BIG-registratie van alternatieve artsen.

Minister van Ark (VVD) sauveert kwakzalvende artsen bij herregistratie

Op 11 november kwam drs. Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport met haar antwoorden op de door Van Gerven (SP) ingediende Kamervragen over de BIG-registratie van alternatieve artsen (2020Z18791).

Over het vermoeden van Renckens dat veel alternatieve artsen ten onrechte worden geherregistreerd omdat er slechts steekproefsgewijs diepgaander naar de aangeleverde gegevens wordt gekeken, stelde de Minister dat zij het beeld dat veel artsen die geen reguliere zorg verlenen onterecht worden geherregistreerd niet herkent. Het CIBG ontvangt zeer sporadisch signalen van fraude door deze artsen.

De Minister: ‘Om fraude te voorkomen zijn er verschillende waarborgen in de herregistratie ingebouwd. De reële kans om in de steekproef te vallen, verkleint de kans dat artsen hun aanvraag niet waarheidsgetrouw invullen. Bovendien doet het CIBG risicogestuurd onderzoek indien er gerede twijfels zijn bij de betrouwbaarheid van een aanvraag tot herregistratie. Bij een vermoeden van titelmisbruik of fraude met bewijsstukken maakt het CIBG altijd een melding bij de IGJ, maar het is te verwaarlozen hoe vaak dit voorkomt’.

Over de suggestie van de VtdK, overgenomen door Van Gerven, om 100% controle te verrichten bij artsen die niet reguliere zorg verlenen, stelde zij daarvan geen voorstander te zijn omdat ze het van belang vindt dat alle beroepen gelijk worden behandeld. Met de eerder genoemde waarborgen en de verwaarloosbare aantallen waarbij sprake is van fraude acht zij het niet gerechtvaardigd een bepaalde groep zorgverleners bij voorbaat extra streng te controleren.

Het onderzoek naar de acht in het NTtdK beschreven casussen toonde aan hoe fraudegevoelig de huidige regelgeving is. Van Gerven pleitte in zijn vragen voor aanscherping van het Beoordelingskader algemeen deel, versie 4, Bijlage 2b Artsen, versie 1.3. De Minister herkende niet dat de eisen uit het beoordelingskader zeer fraudegevoelig zijn en vindt het niet nodig om deze aan te passen. Het is volgens haar niet gebleken dat artsen die geen reguliere zorg verlenen veelvuldig onterecht worden geherregistreerd.

De Minister toonde zich ook niet bereid om aan de eisen van het thans vigerende Beoordelingsbeleid toe te voegen dat ook basisartsen – net als huisartsen, specialisten en dergelijke – eens in de vijf jaar een kwaliteitsvisitatie moeten ondergaan en ook net als die reguliere artsen elk jaar 80 uur verplichte reguliere nascholing moeten volgen. Als zoethouder meldde zij nog wel dat de Kamer al eerder door haar was geïnformeerd over het traject Toekomstbestendigheid BIG. ‘In het kader van dit traject ben ik van plan om dialoogtafels over deskundigheidsbevordering te organiseren. Een kwaliteitsvisitatie is een voorbeeld van een deskundigheidsbevorderende activiteit die hierbij wordt meegenomen’.

Dit zijn al met al zeer teleurstellende antwoorden van een minister die geen enkele affiniteit toont met het tegengaan van kwakzalverij door artsen. De reactie van Van Ark kan gevoeglijk worden samengevat met de woorden van de dichter: Wat baten kaars en bril als de uil niet zienen wil?

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

podcasts - 14 februari 2024

Cees Renckens was te gast bij de podcast Op je gezondheid om te praten over kwakzalveritus, ook wel 'kwakzalverij' genoemd.

tijdschrift - 15 januari 2024

Hoe om te gaan met misinformatie? Piet Borst gaat daarop in aan de hand van twee nieuwe boeken.

shop - 24 december 2023

Het boek 'Met het vizier op Kackadoris' van Cees Renckens is in vierde druk beschikbaar. Nieuwe leden krijgen het boek gratis.