Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, 2008, 3

Door: Van de Webredactie | Geplaatst: 9 aug 2008 | Laatste Wijziging: 9 aug 2017

Downloads

Inhoud Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, Jaargang 119, 2008, 3

* Jaarvergadering 2008, pag. 1
* Kort, pag. 2/5/8/32
* Symposium ‘Op weg naar het einde’, pag. 3
* De shortlist van kandidaten voor de Meester Kackadorisprijs 2008, pag. 6
* Kwakzalverij in Belgrado: spreken is zilver, zwijgen is goud?, pag. 9
* Babylonische spraakverwarring, pag. 12
* Kwakzalverij bij multiple sclerose, pag. 14
* Dottor Tullio Simoncini en de bestrijding van kanker, pag. 17
* ‘Dit getuigt van weinig hersens’, pag. 20
* Alternatieve en niet-reguliere geneesmiddelen bij hart- en vaatziekten, pag. 22
* Acupunctuur helpt niet bij IVF, wat Bouter er ook van zegt, pag. 27
* Noord-Hollandse kwakzalvers uit vroeger eeuwen (I), pag. 29
* Boeken, pag. 33

Lees ook