Behandelwijzen in de diergeneeskunde

Door: J.T. Lumeij | Geplaatst: 13 aug 2006 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Dit artikel is een bewerking van een college dat op 16 september 2004 werd gegeven aan vierdejaars studenten van de Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Het doel was hen (1) in kennis te stellen van de plaats van supplementaire, complementaire en alternatieve behandelmethoden t.o.v. reguliere behandelmethoden, (2) in kennis te stellen van de actuele discussies over dit onderwerp binnen de Faculteit der Diergeneeskunde en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), (3) alert te maken op devaluatie van de professie door infiltratie van pseudo-wetenschap, en (4) in staat te stellen een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde keuze te maken ten aanzien van in te stellen behandelmethoden.
Lees meer...

Lees ook