UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 16 november 2007

Clara Ruizendaal ontmaskerd door ‘Opgelicht’

Het TROS tv-programma Opgelicht?!, dat eerder veel bekendheid kreeg toen het de leugens van GroenLinks-kamerlid Tara Singh Varma wereldkundig maakte, wijdde zijn gehele uitzending van 14 mei 2002 aan Clara Ruizendaal, een bekende paranormale, orthomoleculaire en spirituele genezeres uit Hoogland nabij Amersfoort.

Deze vrouw aan wie de VtdK reeds eerder aandacht schonk in haar Actieblad van september 2000 en die in het tv programma B&W van 14 oktober 1999 debatteerde met Renckens (en daarin o.a. een reclamepatiënt meebracht, die haar verloofde bleek te zijn!) was in 2000 en 2001 veelvuldig in de publiciteit, schreef een boek en het Clara Ruizendaal Instituut kreeg daarop een grote toeloop van patiënten te verwerken. Er ontstond zelfs een wachtlijst en de omzet steeg volgens haar oud-medewerkers in de uitzending tot ruim anderhalve ton (guldens) per maand!
 
Het programma bracht verder het volgende aan het licht: haar medewerkers waren grotendeels door Ruizendaal zelf opgelicht en waren vaak na enkele maanden ‘opleiding’ al goed genoeg om zelf patiënten te gaan behandelen. Zij werden daarbij door Ruizendaal onder grote druk gezet om altijd veel en dure ‘orthomoleculaire supplementen’ voor te schrijven, waarop het Instituut flinke winst maakte. Regelmatig werd de pin-apparatuur onklaar gemaakt om het contant afrekenen te bevorderen. Patiënten werd ten onrechte wijs gemaakt, dat zij de recepten wel vergoed zouden krijgen van hun verzekeraars, hetgeen vrijwel nimmer het geval was. Juist voor dit doel was er zelfs enige tijd een gepensioneerd arts bij Ruizendaal in dienst, maar deze maakte snel dat hij weg kwam.
 
Ruizendaal leende van haar medewerkers aanzienlijke sommen gelds om het Instituut te ‘redden’ en dat geld kwam nooit terug. Ook deed zij herhaaldelijk grote privé-uitgaven vanuit de bedrijfskas – o.a. tijdens een vakantie op Curaçao – terwijl de salarissen van haar personeel niet konden worden betaald. Opgelicht stuurde ook een kerngezonde neppatiënt naar Ruizendaal bij wie allerlei afwijkingen zowel lichamelijk als geestelijk werden vastgesteld, die ook met dure supplementen behandeld moesten worden.

De ware motieven van Ruizendaal zijn door dit programma op treffende en overduidelijke wijze aan het licht gebracht en ex-patiënten van haar die zich ook benadeeld voelen zouden er goed aan doen om hun geld terug te eisen. (U kunt u ook melden bij de VtdK, die wellicht – als het om grote aantallen gaat – een adviserende of coördinerende rol kan vervullen). De enige dissonant van het programma was dat werd verwezen naar de website van de MBOG, Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde, die een lijst van wel bona fide orthomoleculairen publiceert. Ruizendaal was echter zelf lid van deze MBOG, een kwakzalversclub bij uitstek, waarvan de voorzitter dr. E.F. Vogelaar, klinisch chemicus, jarenlang intensief met Ruizendaal samenwerkte!

Nu distantieert men zich pijlsnel van haar, maar benadrukt moet worden dat de hele ‘orthomoleculaire geneeskunde’ een volstrekt waardeloze vorm van nepgeneeskunde betreft.

 

Een videoband of dvd van de uitzending over Ruizendaal is telefonisch (035-6715715) bij de TROS te bestellen; hij kost 34 euro.

 

Noot

Dit artikel verscheen op 31 juli 2002 op onze website, en het origineel is nog te vinden op het internetarchief. Het verscheen ook in het Actieblad tegen de Kwakzalverij 113.5 van september 2002. Opgelicht?! kwam op 10 september 2002 kort op de zaak terug.
De VtdK ontving in 2007 een schrijven waarin Ruizendaal bij monde van een advocaat stelde dat de diverse aantijgingen in het programma Opgelicht?! niet juist waren en dat de ware schuldigen de medewerkers zelf waren en dat deze medewerkers lasterlijke verhalen aan de programmaleiding hadden verteld. De VtdK werd verzocht dit korte verslag van de uitzending van de website te verwijderen.

 

 

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 09 juli 2024

Naar iemands foto kijken, om vervolgens die persoon van afstand een handje te helpen om door het leven te komen. Honderden - voornamelijk vrouwen - geloven hierin.

artikelen - 25 juni 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Britse dokter verliest bevoegdheid wegens aanbevelen geluidtherapie / Oplichters proberen geld te verdienen aan Ozempic-hype.