UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 06 september 2001

Actieblad tegen de Kwakzalverij september 2001

Korte samenvattingen van de artikelen verschenen in het AtdK 112.5

Van de redactie
Uw redacteur kon zich verheugen in het ontvangen van kritische correspondentie. Wellicht een eerste stap van passief overdrachtsmedium naar actief discussieforum. Postzegels, enveloppen, lopen naar de brievenbus zijn niet meer nodig. Een e-mail naar de redactie volstaat.
(p.1)

Uren met Houtsmuller (X)
C.N.M. Renckens
Analyse van de gedragingen van deze “gepromoveerde internist, die jarenlang heeft meegedraaid in de gewone medische wereld en die daarna volstrekt afwijkend en oninvoelbaar gedrag gaat vertonen en onwaarschijnlijke verhalen gaat ophangen.” Is het door Bas Heijne in zijn stuk ‘Parttime God’ beschreven messiasinstinct, verwant aan het Jeruzalemsyndroom, waarbij pelgrims in witte lakens gehuld op luide toon Gods woord gaan verkondigen?… Het zijn deze gedachten die bij mij opkwamen na kennisneming van Heijnes essay en ik geef ze voor wat ze zijn. Voorts wordt in dit artikel geschreven over de oud-raadsheer mr N.H. de Vries, die voor Houtsmuller in de bres sprong. Logisch: hij ging in 1979 deel uitmaken van de Begeleidingscommissie Onderzoek Moermanmethode, voorgedragen door de Stichting Interdisciplinair Kanker-onderzoek Nederland waarin ook mensen als Wiese, Aakster, Vogelaar en Linnemans actief waren. Hij is nu actief in kringen van het adviesbureau Orthomoleculaire Voeding van Nieuwenhuis en Houtsmuller.
(p.1-3)

Website gerenoveerd,
antikwak wordt volwassen
Onze vorige website was, omdat de deskundigheid op het gebied van informatica in het bestuur volledig afwezig was, een vrij amateuristisch geval. Met trots kunnen we nu melden dat de VtdK ook op IT-gebied volwassen is geworden. Twee jonge leden van de Vereniging, Stacey Trooster en Lars Prakken, beiden deskundig op het terrein van informatica, hebben de site volkomen nieuw aangekleed en gebruikersvriendelijk gemaakt. Hopelijk kan de site bijdragen aan de bestrijding van de kwakzalverij.
(p.3)
NOOT: inmiddels heten we natuurlijk www.kwakzalverij.nl

De ruggengraat van de alternatieve geneeskunde
Manuele geneeskunde, een update (II en slot)
C.N.M. Renckens
Een kritisch licht wordt geworpen op deze behandelwijze. De uitkomsten van onderzoeken laten een marginaal en voorbijgaand effect zien, terwijl met name de chiropraxie ernstige complicaties met zich mee kan brengen vooral bij manipulatie van de nek: verlammingen tengevolge van herseninfarcten, soms met dodelijke afloop. Een dissertatie (J.L.Hoving: Neck pain in primary care, VU, 16 maart 2001) waarin de resultaten van een behandeling met fysiotherapie, manuele therapie of ingrijpen door de huisarts met elkaar vergeleken worden pakt in geringe mate in het voordeel van de manuele therapie uit, een verschil dat na één jaar vrijwel verdwenen was. Het ontbreken van een dubbelblinde opzet, de zeer uiteenlopende aanpak door 6 manuele therapeuten doen twijfel rijzen over het wetenschappelijke gewicht van dit onderzoek.
(p.4-5)

MKZ en homeopathie
C.N.M. Renckens
Met ongehoorde brutaliteit en stuitend cynisme zocht de Apeldoornse homeopathische dierenarts Liesbeth de Sonneville-Ellinger de publiciteit met haar homeopathische benadering van deze epidemie. Het Weesper bedrijf Puur Natuur levert de noodzakelijke homeopathica. Minister Brinkhorst waarschuwde in scherpe bewoordingen tegen deze propaganda. In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde werd gepleit voor het uit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zetten van de nog altijd getolereerde Groep Homeopathisch-werkende Dierenartsen. Intussen werd De Sonnaville in krachtige woorden te kennen gegeven dat het ministerie haar beroepsuitoefening onzorgvuldig vindt en dat men van haar in de toekomst “onberispelijke praktijkvoering” eist.
(p.5-7)

Drankpillen
Broer Scholtens
Wijn heeft een heilzame invloed op de gezondheid. Dagelijks innemen van matige hoeveelheden heeft een gunstige invloed op de sterfte. Liberty Health Poducts in Baarn bevatten gemalen pitten en schillen van druiven, zonder alcohol dus. Een voldoende wetenschappelijke onderbouwing van een gunstig effect ontbreekt.
Dit artikel verscheen eerder in de Volkskrant van 5 mei 2001.
(p.7)

Numico
Onlangs werd de voorzitter van onze Vereniging geïnterviewd door een medewerker van het tijdschrift Voeding Nu. Daarin stelt hij o.a.: “Numico speculeert op geanticipeerde beslissingsspijt” (waar het gaat om het aanbevelen van het gebruik van hun supplementen). “En zegt verder ‘de wetenschappelijke bewijzen komen later wel’, “in mijn ogen regelrechte kwakzalverij” Numico dreigde hierop “de zaak uit handen te geven aan onze advocaat”. Renckens: “Wij menen dat er voor Numico weinig aanleiding is rectificatie te eisen en spreken nogmaals de wens uit dat Numico in plaats van met de rechter te dreigen, nu eindelijk het publiek debat met open vizier aangaat”.
(p.8)

Jaarvergadering en symposium
Programma
(p.8)

Een kwantumgenezer in de heelkunde
De coming out van P. Leguit, chirurg
C.N.M. Renckens
Dr. P. Leguit, chirurg, verbonden aan het Utrechtse Diakonessenhuis raakte begin jaren ’90 in toenemende mate gefrustreerd door het gevoel tekort te schieten jegens patiënten die er slecht aan toe waren wegens kanker. Hij raakte geënthousiasmeerd door de chirurg Bernie Siegel, die boeken schreef over lichaam-geestkwakzalverij en de Indiase arts Chopra, een tovenaar die beweert te kunnen vliegen. In een voordracht op 18 januari jl. beweert hij o.a. dat het feit dat geneeswijzen die vroeger alternatief genoemd werden en nu al complementair heten, duidt op een kentering in ons denken. Op een uitnodiging om zijn ideeën in een kritisch medisch gehoor nog eens toe te lichten ging Leguit niet in.
(p.9-10)

Medisch Comité Nederland-Vietnam rijdt een scheve schaats
C.P. van der Smagt
Het MCNV blijkt Mr Quang, vice-directeur van de Vietnamese Vereniging van Traditionele Genezers een subsidie te willen geven voor het uitgeven van een boekje over deze geneeswijzen. Het MCNV deelt het standpunt van de genezers dat de traditionele geneeskunde een goede aanvulling levert op de reguliere gezondheidszorg en demonstreert daarmee een gebrek aan geneeskundige kennis. C.P.van der Smagt stelt in zijn artikel hierover dat “De kwalijke gevolgen van het ontbreken van medische zorg niet minder kwalijk worden door het bevorderen van kwakzalverij”.

Correspondentie
Ingezonden
Een kritische, filosofisch getinte beschouwing over het redactionele stuk ‘Lonken’ in het nummer 112.3 (mei 2001) van ons actieblad door ons lid Drs. J.G. de Jong. Hij wijst o.a. op de enorme groei van het aantal alternatieve genezers. “Het feit is dat die paar miljoen landgenoten die naar alternatieven gaan behoorlijk gemotiveerd zijn en die zijn niet gek”. Er moet veel meer gestudeerd worden op wat hen beweegt.

Waarschuwing
J. Geerling
Het gebruik van ma huang, een product dat een hoog gehalte heeft aan efedrine-achtige stoffen kan ernstige, soms dodelijke nevenwerkingen hebben. Dit artikel is een deel van het redactionele artikel van 112.3 (maart 2001), met aan het eind een opmerking over Slim Fit dat per capsule 100 mg ma huang bevat.
(p.12)

Ledenlijst
Leden kunnen op verzoek een ledenlijst krijgen.
(p.12)

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 25 maart 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vier op de tien Zweden geloven in paranormale zaken / Indiaas ayurvedisch topmerk mag geen reclame meer maken.

artikelen - 23 februari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vraag naar Australische wichelroede-lopers neemt toe / Welke therapie gaat homeopathie-liefhebber Koning Charles gebruiken?