Maandblad 15 januari 1881, Jaargang 1, nummer 1

Misbruik van namen, onder meer Siemens en het Roode Kruis.
“Wij hebben er reeds vroeger op gewezen, dat bij al de minachting die de kwakzalvers veinzen voor de wetenschappelijke bemoeiingen, zij er toch altijd op uit zijn om zich meester te maken van de namen van vereenigingen en personen, die een goede klank hebben ; om te trachten door deze hunne middelen beter aan den man te brengen.”
Door: de Webredactie | Geplaatst: 19 nov 2008 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

De auteur vermeldt de 'Siemens-Electro-Therapeut', een nieuw soort van galvanische ketting die in kolossale advertenties werd aangeboden, maar die niets te maken had met het bedrijf van de bekende en beroemde Dr. Werner Siemens te Berlijn. Eveneens wordt de volgende advertentie geciteerd die in onderscheidene dagbladen werd geplaatst:

NEDERLANDSCHE
Vereeniging het “ROODE KRUIS”
Naar aanleiding van de aanbevelingen in de dagbladen en herhaalde aanvragen bij het Roode Kruis betreffende de Zalf van het Roode Kruis enz., verklaart het Hoofd-Comité dat bij de Vereeniging n i e t s van deze bereidingen bekend is.
Het Hoofd-Comité voornoemd ,
namens den Voorzitter ,
(w.g.) Dr. B. CARSTEN , Secretaris.
 
Men ziet dat kwakzalverij met apparaten geen nieuwigheid is.  Het gescherm met gewichtige namen is ook van alle tijden. Tegenwoordig worden Einstein en andere grote geleerden vaak en voornamelijk te onpas geciteerd.

 

 

 

 

 

 

Lees ook