UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 23 november 2008

Maandblad 15 februari 1881, jaargang 1, nummer 2

“De nieuwsbladen zijn het voorname hulpmiddel voor de kwakzalvers. Hoe langer hoe meer leeren de laatsten de eersten met voordeel in hun zaken te gebruiken. De kwakzalvers krijgen een bovenmatige behendigheid om hun advertentie’s en reclame’s zoodanig te doen plaatsen , dat het schijnt alsof het aanbevelingen van de redactie zijn.”

“De redactie’s […] zullen het zeker met ons beklagen dat zij tot nu toe buiten machte zijn dat in de hand werken van bedrog door middel van hun blad tegen te gaan.

Zoo ten minste wordt het door bijna alle redacteurs-uitgevers voorgesteld. Zij kunnen, zeggen ze advertentie’s enz. die in den vorm niet kwetsend zijn voor de zedelijkheid of zoo iets, niet weigeren.”

Het Maandblad signaleert echter enkele blaadjes die principieel advertentie’s van kwakzalvers, geheimmiddelen en buitenlandsche loterijen weigeren. Het zijn (de auteur noemt slechts algemene bladen, dus niet die met een beperkt doel, voor kerk, industrie, letterkunde enz.):

Zierikzeesche Nieuwsbode (3 maal ’s weeks)
Nieuw Advertentieblad van Heerenveen (1 maal ’s weeks)
Het Friesch Dagblad
de Nieuwe Courant , goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor Alkmaar en Omstreken (eens per week)

in het maartnummer werden daar nog aan toegevoegd:

Het Noorden (Leeuwarden, 2 maal ’s weeks)
De Hoogeveensche Courant ( 2 maal ’s weeks)
Weekblad voor Zeeuwsch Vlaanderen ’s Westelijk deel (Aardenburg 1 maal ’s weeks)

“Dat de Geneeskundige Courant ook nog maar altijd doorgaat haar adverentie-kolommen open te stellen , voor allerlei kwakzalverijen op geneeskundig gebied, hebben wij al meer dan eens gezegd.”

Er is nog steeds niets nieuws onder de zon. Speciaal ons onvermoeibaar lid mevrouw Prins heeft zich ingespannen om iets tegen dit soort advertenties te doen. Een nieuw verschijnsel is reclame die niet eens meer een advertentie of een advertorial is, maar het product van beginnende journalisten die gewillig opschrijven wat de meest wonderlijke genezers ze vertellen over hun nieuwe en opzienbarende behandelingen, inclusief websites en adressen voor meer informatie.

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 oktober 2007

Weergave van kwakzalvers-advertenties uit een van de oudste kranten van ons land.