Door: de Webredactie | Geplaatst: 19 februari 2009

Maandblad 15 december 1881, jaargang 1, nummer 12

‘Een flacon met eene geelachtige stroopdikke vloeistof, die op het etiket den fraaien naam droeg van Gelée Victoria de L. Lepet.’ Volgens fabrikant dr. Gaillet bestond het uit ‘extrait de viande et de fruits étrangers’.

‘Een onzer leden heeft de moeite genomen de stof aan een uitvoerig onderzoek te onderwerpen. … Het bleek dat de Gelée alleen bestond uit honing met wat gom en eenige gelatine.’

Een flesje kostte 8 gulden, en de aanbevolen dosering was een flesje per dag, en dat vier tot zes weken lang. In een der bijgevoegde reclames wordt erop ‘gewezen dat het middel dikwijls een langen tijd nodig heeft om behoorlijk zijn werking uit te oefenen, zoodat men wel 10 maal de genoemde hoeveelheid moet nemen.’ Op een andere plaats zegt de gebruiksaanwijzing ook dat ‘men al in eenige dagen van de goede uitwerking overtuigd wordt.’

‘Onder de reeks van ziekten waarvoor de stof genezing aanbrengt – volgens den fabrikant – komen ook voor albuminurie en diabetes!’

Het Maandblad verzucht dat de gebruiksaanwijzingen ’toonen dat de kwakzalvers er op rekenen dat er rijke lichtgeloovigen zijn.’

 

 

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 maart 2023

Zo’n 150 kwakzalvers gebruiken de dna-test van iGene als diagnosehulp. Ze claimen van alles terwijl genetica-kennis nog in de kinderschoenen staat.

artikelen - 29 maart 2023

In Preventief Medisch Centrum (PMC) van Robbert Trossèl worden onbewezen behandelingen als chelatietherapie, celtherapie en darmspoeling aangeboden. Trossèl blijkt de Inspectie voor de Gezondheidszorg op zijn dak te hebben gehad.

artikelen - 25 maart 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Sociale media moeten inzicht geven in screening op reclame alternatieven / President Mexico deelt foto van wat volgens hem een ‘elf’ is.