Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: de Webredactie | Geplaatst: 19 februari 2009

Maandblad 15 december 1881, jaargang 1, nummer 12

‘Een flacon met eene geelachtige stroopdikke vloeistof, die op het etiket den fraaien naam droeg van Gelée Victoria de L. Lepet.’ Volgens fabrikant dr. Gaillet bestond het uit ‘extrait de viande et de fruits étrangers’.

‘Een onzer leden heeft de moeite genomen de stof aan een uitvoerig onderzoek te onderwerpen. … Het bleek dat de Gelée alleen bestond uit honing met wat gom en eenige gelatine.’

Een flesje kostte 8 gulden, en de aanbevolen dosering was een flesje per dag, en dat vier tot zes weken lang. In een der bijgevoegde reclames wordt erop ‘gewezen dat het middel dikwijls een langen tijd nodig heeft om behoorlijk zijn werking uit te oefenen, zoodat men wel 10 maal de genoemde hoeveelheid moet nemen.’ Op een andere plaats zegt de gebruiksaanwijzing ook dat ‘men al in eenige dagen van de goede uitwerking overtuigd wordt.’

‘Onder de reeks van ziekten waarvoor de stof genezing aanbrengt – volgens den fabrikant – komen ook voor albuminurie en diabetes!’

Het Maandblad verzucht dat de gebruiksaanwijzingen ’toonen dat de kwakzalvers er op rekenen dat er rijke lichtgeloovigen zijn.’

 

 

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 26 september 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Voedingsinfluencers krijgen betaald voor het debunken van wetenschapsnieuws / Fact checking haalt claims van Robert F. Kennedy onderuit.

artikelen - 22 september 2023

Kwakzalverijbestrijder Piet Borst krijgt de Lasker-Koshland Special Achievement Award.

artikelen - 19 september 2023

De website Kanker.nl, het tijdschrift LINDA en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) staan op de shortlist voor de Meester Kackadorisprijs 2023. De winnaar zal op 7 oktober bekend gemaakt worden tijdens het jaarlijkse symposium van de VtdK.