Door: de Webredactie | Geplaatst: 19 februari 2009

Maandblad 15 december 1881, jaargang 1, nummer 12

‘Een flacon met eene geelachtige stroopdikke vloeistof, die op het etiket den fraaien naam droeg van Gelée Victoria de L. Lepet.’ Volgens fabrikant dr. Gaillet bestond het uit ‘extrait de viande et de fruits étrangers’.

‘Een onzer leden heeft de moeite genomen de stof aan een uitvoerig onderzoek te onderwerpen. … Het bleek dat de Gelée alleen bestond uit honing met wat gom en eenige gelatine.’

Een flesje kostte 8 gulden, en de aanbevolen dosering was een flesje per dag, en dat vier tot zes weken lang. In een der bijgevoegde reclames wordt erop ‘gewezen dat het middel dikwijls een langen tijd nodig heeft om behoorlijk zijn werking uit te oefenen, zoodat men wel 10 maal de genoemde hoeveelheid moet nemen.’ Op een andere plaats zegt de gebruiksaanwijzing ook dat ‘men al in eenige dagen van de goede uitwerking overtuigd wordt.’

‘Onder de reeks van ziekten waarvoor de stof genezing aanbrengt – volgens den fabrikant – komen ook voor albuminurie en diabetes!’

Het Maandblad verzucht dat de gebruiksaanwijzingen ’toonen dat de kwakzalvers er op rekenen dat er rijke lichtgeloovigen zijn.’

 

 

 

de Webredactie

Webredacteuren: Rob Koene, Mike van Geer, Martijn ter Borg, Ron Keizer, Paul van Wensen

Gerelateerde artikelen

page - 19 februari 2009

‘Een flacon met eene geelachtige stroopdikke vloeistof, die op het etiket den fraaien naam droeg van Gelée Victoria de L. Lepet.’ Volgens fabrikant dr. Gaillet bestond het uit ‘extrait de viande et de fruits étrangers’.