Actieblad tegen de kwakzalverij 1989

Overzicht inhoud jaargang 100
Deze jaargang bevat 56 lange en korte artikelen. Hieronder een selectie.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 29 jan 2003 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Downloads

Op deze site staat ook een alfabetische
inhoudsopgave van alle artikelen 1980-1992Maart 1989, nr. 1

Iscador op weg naar wetenschappelijke erkenning?
Of: schuilt er toch nog een kostbaar geheim in de maretak?

C.N.M. Renckens

Van Vegchel ziet paranormalen niet als bedreiging medische stand
B
oeiende voordracht over relatie medici en kwakzalvers
Gerrit van Vegchel sprak op 18 februari 1989 over zijn doctoraalonderzoek.

Ziekenfonds liet zich leiden door de waan van de dag
Straks ook wijwater en amuletten in het verzekeringspakket?

Ziekenfonds Spaarneland vervangt eerstelijns psychologische hulpverlening door acupunctuur en homeopathie.

Gevaarlijke kruiden
Staatssecretaris Dees wil gevaarlijke kruiden verbieden. Klein hoefblad (Tussilago farfara) is in elk kruidenboek te vinden, maar kan bij langdurig of verkeerd gebruik wel een ernstige leverziekte veroorzaken.


Juni 1989, nr. 2

Meerderheid van stemmen in Staten-Generaal maakt van Haarlemmerolie nog geen penicilline!
C.N.M. Renckens

Vanaf 1 mei 1989 betaalt het ziekenfonds geen vrij verkrijgbare middelen meer, maar nog wel homeopathische en antroposofische middelen. Elders in dit nummer kan men lezen dat Piet Vroon uit protest hiertegen uit de Commissie Alternatieve Geneeswijzen stapte.
(Artikel uit NRC Handelsblad van 22 mei 1989.)

De armband tegen maagzuur
Mevrouw List uit Garnswerd in Groningen verkoopt de koperen in China geproduceerde Runia-armband. Deze zou helpen tegen aangezichtspijn, darmstoornissen, eczeem, epilepsie, hoge en lage bloeddruk, hooikoorts, hyperventilatie, maagzuur, migraine, mond- en kaakklachten, oorsuizingen, aandoeningen, rugklachten, spierpijn, slapeloosheid, tennisarm.

De oester als melkkoe ...

H. Timmerman
Oestermelkextracttabletten zijn goed voor zowat alles; in het boekje De OESTER als Genezer van natuurarts R.B. Nauta staan aanbevolen dagdoses voor artritis, bloedarmoede, verhoogde én lage bloeddruk, diabetes, hartaandoeningen, hulp bij afslanken, impotentie, leverklachten, pre-menstrueel syndroom, reuma; daar komen vologen het Goois Weekblad nog onder meer kater na alcoholmisbruik, schildklierafwijkingen, moeheid en huidproblemen bij. Er is geen enkel bewijs voor welke werkzaamheid dan ook van oestermelk.

Chiropractoren en röntgenapparatuur
Briefwisseling VtdK met staatssecretaris Dees over de onwettige toepassing van röntgendiagnostiek door chiropractoren.


September 1989, nr. 3

Met subsidie van de overheid terug naar de 19e eeuw:
antroposofen en homeopathische landbouw

C.N.M. Renckens

Het Prins Bernhard fonds en de Ministeries van VROM en Landbouw en Visserij en Gedeputeerde Staten van Gelderland subsidiëren een onderzoek naar homeopathische behandeling van zieke bossen door het Louis Bolk Instituut.

Voorzitter Moermanstichting geschorst
De arts Schram had een vrouw met borstkanker met moermantherapie behandeld tot het te laat was. Hij wordt geschorst voor vier maanden.

Het gaat vaak om mensen met een pijntje hier en een pijntje daar
Een door Margriet georganiseerde discussie tussen twee magnetiseurs en D. Uitterdijk (bestuurslid VtdK) en A. de Neeling (van Skepsis).


December 1989, nr. 4

Duidelijkheid gewenst
Welke houding moet de huisarts aannemen?

C.P. van der Smagt
Een NIVEL-enquête wees uit: 47% van de huisartsen past één of meer alternatieve geneeswijzen toe, 60% beoordeelt manuele geneeskunde, homeopathie en acupunctuur positief, 91% verwijst wel eens een patiënt naar een alternatieve genezer. Daar moet het Nederlands Huisartsen Genootschap toch echt wat over zeggen.

Vasolastine nu als geriatrisch preparaat
(- of: een niet zo goed produkt lijkt op een zeer goede markt te hopen)

Ook in de geneeskunde geldt nog altijddat de waarheid het langst duurt
Tovert de Overheid soms nog meer onaangename konijnen uit een hoge hoed?

Jaarrede van voorzitter Renckens op 23 september 1989.

Aan informatie alternatieve geneesmiddelen mankeert veel
Lezing P.A.G.M. De Smet op de jaarvergadering.


Lees ook