Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: de Webredactie | Geplaatst: 29 januari 2003

Actieblad tegen de kwakzalverij 1989

Deze jaargang bevat 56 lange en korte artikelen. Hieronder een selectie.

Op deze site staat ook een alfabetische
inhoudsopgave van alle artikelen 1980-1992


Maart 1989, nr. 1

Iscador op weg naar
wetenschappelijke erkenning?
Of: schuilt er toch nog een kostbaar
geheim in de maretak?

C.N.M. Renckens

Van Vegchel ziet paranormalen niet als bedreiging medische stand
B
oeiende voordracht over relatie
medici en kwakzalvers


Gerrit van Vegchel sprak op 18
februari 1989 over zijn doctoraalonderzoek.

Ziekenfonds liet zich leiden door de waan van de dag
Straks ook wijwater en amuletten in
het verzekeringspakket?

Ziekenfonds Spaarneland vervangt
eerstelijns psychologische hulpverlening door acupunctuur en
homeopathie.

Gevaarlijke kruiden
Staatssecretaris
Dees wil gevaarlijke kruiden verbieden. Klein hoefblad (Tussilago farfara) is in elk kruidenboek
te vinden, maar kan bij langdurig of verkeerd gebruik wel een ernstige
leverziekte veroorzaken.

Juni 1989, nr. 2

Meerderheid van stemmen in Staten-Generaal maakt van Haarlemmerolie nog geen penicilline!
C.N.M. Renckens

Vanaf
1 mei 1989 betaalt het ziekenfonds geen vrij verkrijgbare middelen
meer, maar nog wel homeopathische en antroposofische middelen. Elders
in dit nummer kan men lezen dat Piet Vroon uit protest hiertegen uit
de Commissie Alternatieve Geneeswijzen stapte.
(Artikel
uit NRC
Handelsblad

van 22 mei 1989.)

De
armband tegen maagzuur

Mevrouw
List uit Garnswerd in Groningen verkoopt de koperen in China
geproduceerde Runia-armband. Deze zou helpen tegen aangezichtspijn,
darmstoornissen, eczeem, epilepsie, hoge en lage bloeddruk,
hooikoorts, hyperventilatie, maagzuur, migraine, mond- en kaakklachten, oorsuizingen, aandoeningen, rugklachten, spierpijn, slapeloosheid, tennisarm.

De
oester als melkkoe …

H.
Timmerman
Oestermelkextracttabletten zijn
goed voor zowat alles; in het boekje De
OESTER als Genezer

van natuurarts R.B. Nauta staan aanbevolen dagdoses voor artritis,
bloedarmoede, verhoogde én lage bloeddruk, diabetes,
hartaandoeningen, hulp bij afslanken, impotentie, leverklachten,
pre-menstrueel syndroom, reuma; daar komen vologen het Goois Weekblad
nog onder meer kater na alcoholmisbruik, schildklierafwijkingen,
moeheid en huidproblemen bij. Er is geen enkel bewijs voor welke werkzaamheid dan ook van oestermelk.

Chiropractoren
en
röntgenapparatuur
Briefwisseling VtdK met staatssecretaris Dees over de onwettige
toepassing van röntgendiagnostiek door chiropractoren.


September
1989, nr. 3

Met subsidie van de overheid terug naar de 19e eeuw:
antroposofen en homeopathische landbouw

C.N.M. Renckens

Het Prins Bernhard fonds en de Ministeries van VROM en Landbouw en Visserij en Gedeputeerde Staten van Gelderland subsidiëren een onderzoek naar homeopathische behandeling van zieke bossen door het Louis Bolk Instituut.

Voorzitter Moermanstichting geschorst
De arts Schram had een vrouw met borstkanker met moermantherapie behandeld tot het te laat was. Hij wordt geschorst voor vier maanden.

Het gaat vaak om mensen met een pijntje hier en een pijntje daar
Een door Margriet georganiseerde discussie tussen twee magnetiseurs en D. Uitterdijk (bestuurslid VtdK) en A. de Neeling (van Skepsis).

December 1989, nr. 4

Duidelijkheid gewenst
Welke houding moet de huisarts aannemen?

C.P. van der Smagt
Een NIVEL-enquête wees uit: 47% van de huisartsen past één of meer alternatieve geneeswijzen toe, 60% beoordeelt manuele geneeskunde, homeopathie en acupunctuur positief, 91% verwijst wel eens een patiënt naar een alternatieve genezer. Daar moet het Nederlands Huisartsen Genootschap toch echt wat over zeggen.

Vasolastine nu als geriatrisch preparaat
(- of: een niet zo goed produkt lijkt op een zeer goede markt te hopen)

Ook in de geneeskunde geldt nog altijddat de waarheid het langst duurt
Tovert de Overheid soms nog meer onaangename konijnen uit een hoge hoed?

Jaarrede van voorzitter Renckens op 23 september 1989.

Aan informatie alternatieve geneesmiddelen mankeert veel
Lezing P.A.G.M. De Smet op de jaarvergadering.


de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 26 september 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Voedingsinfluencers krijgen betaald voor het debunken van wetenschapsnieuws / Fact checking haalt claims van Robert F. Kennedy onderuit.

artikelen - 24 augustus 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: CfI roept Amerikanen op te protesteren tegen Homeopathie-amendement / Amerikaanse dokter mag niet meer praktiseren na claims dat vaccin magnetisch maakt.

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]