Actieblad tegen de kwakzalverij 1988

Overzicht inhoud jaargang 99
Deze jaargang bevat 52 lange en korte artikelen. Hieronder een selectie.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 25 apr 2003 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Downloads

Op deze site staat ook een alfabetische
inhoudsopgave van alle artikelen 1980-1992


Maart 1988. nr. 1

Algemene ledenvergadering
Op zaterdag 26 maart 1988 is er een algemene ledenvergadering, kandidaat voor de functie van voorzitter is C.N.M. Renckens

Piet Vroon over regulier en alternatief: een geïnteresseerde "andersdenkende"
C.N.M. Renckens


"Doormeten" in een soort flipperkast
In Medisch Contact (22 januari 1988, p.86) staat een verhaal over een longkankerpatiënt. Volgens de longarts was genezing niet meer mogelijk. Patiënt werd bij het ‘Progressief Medisch Centrum' in Arnhem doorgemeten met elektroacupunctuur voor een introductieprijs van 170 gulden; hij moest regelmatig terugkomen en betaalde dan de reguliere prijs van 290 gulden, en kreeg telkens voor 800 tot 1200 gulden ‘medicijnen' mee, alles contant afgerekend. Hem werd verteld dat hij al het geld achteraf van het ziekenfonds kon terugkrijgen (niet dus). 'Hoewel hij zichtbaar achteruitgaat, wordt hem iedere keer verteld dat het lichaam in de strijd tegen de ziekte grote vorderingen maakt.' Bij overlijden na vier maanden had hij 12.000 gulden betaald en zijn nabestaanden achtergelaten met een schuld bij de bank van 8000 gulden.

Altijd weer de natuurgenezer uit Ermelo
Een uitleg over Ad J. Lodewijkx.


Juni 1988, nr. 2

Nieuwe voorzitter: Vaak kwalijk beleid gemeentebesturen bij vestigingsbeleid artsen
Renckens memoreert in zijn aanvaardingsrede dat er 570 miljoen gulden omgaat in het alternatieve circuit. Er zijn 819 huisartsen (109 procent van het totaal) lid van alternatieve organisaties.

Nieuwe Rubriek
‘Lees even mee met drs. A.L. Ternee' begint in dit nummer. De schrijver is een jonge arts. Hij begint met een citaat van Ariëns, die vindt dat verzekeringen die alternatieve geneeswijzen vergoeden dan ook maar wierook, wijwaterbesprenkeling, amuletten en duiverluitdrijvingen moeten vergoeden.

Paragnosten faalden over de hele linie
Inzake de ontvoering van Gerrit Jan Heijn kwamen 3000 paranormale tips binnen. Geen van alle sloeg ergens op. Niettemin beweerde de parapsycholoog Neu dat helderziendheid niet meer bewezen hoeft te worden.

Alternatieve huisartsen verwijzen meer...
Met name de natuurartsen en acupouncturisten doen dat, en hun patiënten liggen ook vaker en langer in het ziekenhuis. De antroposofische huisartsen verwijzen juist minder.


September 1988, nr. 3

Alternatieve artsen dienen harder en openlijker te worden aangepakt
C.N.M. Renckens

Kritische cursist werd uit "Progressief Medisch Centrum" geweerd

Een zekere G.S. Blokker, voormalig beenhouwer en leeuwentemmer, onderwijst de kunst van de elektroacupunctuur en de homeopathie aan artsen. Zie ook het artikeltje '"Doormeten in een soort flipperkast' in het maartnummer. Bestuurslid S.W. Bok (zie Actieblad juni 1987) van dit Centrum heeft zich ervan gedistantieerd; volgens hem zijn uitwassen zoals Blokker het gevolg van overheid en de reguliere artsen, die immers de alternatieve geneeskunde afwijzen.

December 1988, nr. 4

"Toon mij uw iris en ik zal zeggen wat gij mankeert"
Genezerik Jelle Veeman schreef een boekje Auralogie met veel walgelijke recepten. De arts-iriscopist Dick Nicolai schreef het voorwoord. Hij blijkt ook te denken dat hij weet waarom het iriscopieonderzoek van Knipschild [in het artikel Knipscheer genoemd] zo slecht uitpakte voor de iriscopie. Dick Nicolai denkt dat de controlepersonen die ten onrechte voor irislijder werden aangezien aanleg hadden voor galblaasziekte. Dit is een oliedomme gedachte. In de eerste plaats misten de vijf iriscopisten ook heel veel echte zieken en in de tweede plaats stemden ze ook onderling in hun oordelen nauwelijks meer overeen dan twee achtereenvolgende dobbelsteenworpen.

"Begin er niet aan!" - De lijdensweg van een multiple sclerose-patiënt bij de alternatieven

Mogen chiropractoren röntgenfoto's maken?
Briefwisseling tussen Renckens en chiropractor R. Blaauw , voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie.

Lees ook