Maandblad tegen de Kwakzalverij 1970

Jaargang 85
Hier rechts de pdf's van de 12 nummers van jaargang 85.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 6 okt 2010 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Downloads

De inhoudsopgave van jaargang 85 (1970), in totaal ongeveer 115 korte en lange artikelen, bevindt zich op de laatste pagina van het februarinummer van 1971 (86.2).

De laatste pagina van het mei-nummer (p. 22 van de jaargang) is niet doorzoekbaar met de zoekfunctie van de pdf-lezer.

Artikielen in deze jaargang over Van de Moosdijk:

nr. 1 (januari 1970)
Mijnheer, weet gij dat ge iedere minuut kunt doodvallen?
Alfons van Goudbergen uit Hove nabij Antwerpen betaalde omgerekend 13.000 gulden (180.000 frank) voor een portie kruiden voor vijf jaar. Toen ze niet werkten, kreeg hij niets terug, andere Belgische slachtoffers evenzo. Het citaat uit de titel is wat de gepensioneerde dokwerker Lembrechts te horen kreeg. Zijn hele spaargeld (64.100 frank) ging op aan kruiden.

Van de Moosdijk fantaseert al theeleidingen
Verslaggever J.G. van Waldorp (Televizier van 7 februari 1970) doet de hele zaak nog eens uit de doeken. Van de Mooesdijk vergelijkt zichzelf met Jezus, beweert dat hij liever een boete van 100.000 gulden betaalt dan een maand de cel in te moeten. Zelf vindt Van de Moosdijk dat zijn grootste talent is dingen zo duur mogelijk te verkopen.

nr. 3 (maart 1970)
W. van de Moosdijk adverteert nu in Frankrijk
Hij zet advertenties in France-Dimanche (en Ici-Paris), en weet de Franse regels op het punt van reclame voor geneesmiddelen kennelijk te omzeilen. Ook deze advertentie (kosten bijna 28.000 gulden) zag er uit als een redactioneel artikel.

nr. 4 (april 1970)
Belgen zijn bar boos op Van de Moosdijk
Het Televizier-artikel stond ook in Humo met als kop: ‘Requiem voor den kwakzalver'. Hij laat ook in België als redactioneel artikel vermomde advertenties in huis-aan-huisbladen zetten.

nr. 5 (mei 1970)
Het is met uw hoge sprongen gedaan, heer Van de Moosdijk!
Van de Moosdijk berustte in de boete van 10.000 gulden. Verslaggever De Mari van De Telegraaf interviewde Van de Moosdijk. Deze klaagde dat de pharmaceutische industrie campagne tegen hem had gevoerd. In feite was het de heer M. Eerenberg, die campagne heeft gevoerd. Eerenberg heeft heel veel tijd en geld (genoeg voor een Volkswagen) gestopt in de bestrijding van Van de Moosdijk, die nu heel zielig doet. Van de Moosdijks vrouw is overspannen. ‘Ik kan er niet meer tegen op. De pillenfabrikanten hebben de mensen tegen me opgehitst. Ik stop er helemaal mee', zei Van de Moosdijk tegen een verslaggever.

nr. 6 (juni 1970)
Brabantse Raspoetin in de touwen geslagen
Namens vier Belgische slachtoffers is er voor 15.000 gulden conservatoir beslag gelegd op de villa van Van de Moosdijk. De advocaat van Van de Moosdijk vindt dat slachtoffers alleen recht van spreken hebben (en hun geld terug kunnen krijgen) als ze eerst de hele kuur hebben afgemaakt. Ons Zondagsblad te Gent wijdt drie pagina's aan een interview met Eerenberg.

nr. 7 (juli 1970)
Van de Moosdijk Noordwaarts
Van de Moosdijk adverteert in Noorwegen, onder meer met grote advertenties in Dagbladet.

nr. 9 (september 1970)
Vakantie-vechtpartij met Van de Moosdijk en zijn lijfwacht

nr. 10 (oktober 1970)
Van de Moosdijk betaalde 12.000 gulden terug

nr. 11 (november 1970)
Van de Moosdijk wordt vervolgd voor oplichting

Ruim
f 55.000 terug
Van de Moosdijk heeft bovendien 10.000 gulden aangeboden aan een Brabander als die er sommige mensen toe zou kunnen bewegen te verklaren dat zij door de kruiden van Van Moosdijk zijn genezen.

nr. 12 (december 1970)
Vijfduizend gulden boete voor Van de Moosdijk
Wegens ‘kleinhandel in drogisterijartikelen zonder vergunning van de Kamer van Koophandel'. De raadsman van Van de Moosdijk stelt dat de zaak op gang is gebracht door psychisch gestoorden.

Overige artikelen over Van de Moosdijk zijn te vinden in: Willem van de Moosdijk in het Maandblad.

Lees ook