Gezocht op tag: wigersma

artikelen - 21 mei 2014

De artsenvereniging KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) wil dat het Openbaar Ministerie (OM) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de bevoegdheid krijgen in te grijpen als iemand de schijn wekt arts te zijn, laat de KNMG in een verklaring weten.

tijdschrift - 16 november 2007

In totaal 24 korte berichten die in het jaar 2005 verschenen in het tijdschrift.