Gezocht op tag: snro

artikelen - 27 januari 2012

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), het wettelijke instituut dat in Nederland de kwaliteit van opleidingen controleert en bewaakt, heeft het aan de stok met het alternatieve opleidingscircuit, in de rechtspersoon van de SNRO.