Gezocht op tag: gerard-mulder

artikelen - 21 april 2012

‘Geachte arts en therapeut’, luidt de aanhef van een brief die supplementenbedrijf Nutriphyt de medische wereld in heeft geslingerd.