Persbericht: Numico moet voedingssupplement uit de handel nemen.

De Memo Formule is één van de twaalf door Numico eind 2000 geïntroduceerde, maar zeer omstreden voedingssupplementen. Omstreden zijn deze Numico-supplementen allereerst omdat volstrekt onduidelijk is wie van deze supplementen zou kunnen profiteren: ondervoeding komt in ons land weinig voor. Ook de effectiviteit en veiligheid van al die gemengde producten in nieuwe samenstellingen (ze bevatten behalve vitamines o.a. ook kruidenpreparaten) is bovendien nooit in goed onderzoek aangetoond.

Tot de meest omstreden producten behoort de Nutricia Memo Formule (aanbevolen voor achteruitgang van het geheugen bij 55 plussers, driemaal daags 1 capsule), dat naast echte voedingsstoffen ook Ginkgo biloba-extract en huperzine A bevat. Met name deze laatste stof is farmacologisch actief (als acetylcholinesteraseremmer) en kan bij overdosering gevaarlijke, zelfs dodelijke bijwerkingen hebben. In sommige landen is het middel als geneesmiddel geregistreerd, terwijl het in ons land thans vrij verkrijgbaar is. Het was de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) die, bij monde van haar bestuurslid de farmacoloog prof. Timmerman, de inspectie attendeerde op deze onveilige situatie. De inspectie deelt inmiddels de bezwaren van de VtdK en heeft Numico meegedeeld dat de Nutricia Memo Formule moet worden beschouwd als geneesmiddel en derhalve eerst aan de gebruikelijke toelatings- en registratie-eisen voor geneesmiddelen zal moeten voldoen. Totdat registratie verkregen is zal het product niet meer verkocht mogen worden.

Vereniging tegen de Kwakzalverij, 25 november 2001.

Nadere toelichting evt. bij:

Vereniging tegen de Kwakzalverij:
Prof.dr.H.Timmerman
C.N.M.Renckens, voorzitter VtdK.

Inspectie: Mevrouw drs. J.M.M. Hansen, apotheker en inspecteur IGZ, Den Haag.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij