UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

De columns van erevoorzitter Renckens op Kloptdatwel

De columns van erevoorzitter Renckens op Kloptdatwel

Chronische Lyme en chronische Q koorts: two of a kind? 22 april 2013

Toen recent parlementariërs aandrongen op een goede regeling voor patiënten met chronische Q koorts, toen begon mijn antikwak-antenne direct te reageren, traumatische herinneringen als ik heb aan de parlementaire steun voor het niet bestaande CVS ofwel ME-syndroom. Ik verdiepte ij nader in de infectiologische literatuur en bleek mij te hebben vergist. Mijn argwaan was niet terecht. Chronische Lyme is een kwakzalversdiagnose, maar chronische Q koorts is een zeer reële en aangename kwaal.

Hoe absoluut is het medisch beroepsgeheim? 26 maart 2013

In deze column, geïnspireerd door de actuele discussie over het medisch beroepsgeheim in de politiek, brengt de auteur de geschiedenis van de eind vorige eeuw populaire kankerdokter en internist dr. A.J. Houtsmuller in herinnering. Hij loog over zijn eigen ziektegeschiedenis en bracht zijn behandelend artsen in een groot dilemma: talrijke kankerpatiënten met valse hoop, vies eten en aanzienlijke onkosten opzadelen of hun beroepsgeheim verzaken?

Een overpeinzing bij de aangekondigde pauselijke abdicatie. 25 februari 2013

De aftredende paus Josef Ratzinger was in een eerdere fase van zijn carrière prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, die de hedendaagse voortzetting vormt van de pauselijke Inquisitie. Na een korte schets van deze effectieve manier om met dissidenten in eigen kring om te gaan, trekt de schrijver een parallel met de opkomst van de alternatieve geneeskunde in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Meer dan duizend artsen gingen rare dingen doen en de beroepsgroep had geen middelen om tegen hen op te treden. Een Inquisitie, die afvallige c.q. ketterse artsen kan royeren zou zeer nuttig zijn geweest.

Hoe de vice-voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor VWS de kwakzalverij bevorderde, 21 januari 2013

Nadat IGZ eind 2012 gedwongen werd haar rapport over de Quress-affaire openbaar te maken en de VtdK via haar eigen inlichtingendienst te weten kwam welke vooraanstaande mensen  zich in 2008 lieten strikken voor de Medische Advies Raad van de Leidse cytotronkliniek, kan nu worden onthuld welke invloedrijke VVD-politica en senator ook tot dit gemankeerde gezelschap behoorde. Haar enige excuus kan zijn dat ook twee medisch specialisten deel uitmaakten van dit treurige gezelschap.

EO geeft vrij baan aan christen-psycho-oncoloog Hans Schilder. 17 dec. 2012

Zelfs bij het Helen Dowling Institute gelooft niemand meer dat psychologische factoren een rol spelen bij het ontstaan en/of het beloop van kanker. Toch heeft de EO er nog een gevonden, de basisarts Schilder, telg uit een streng protestants Kampens geslacht, die in de jaren 90 promoveerde op ‘spontane regressie van kanker’ en daarbij tevergeefs zocht naar psychologische oorzaak ervan. Hij gelooft dat wel en de EO gaf hem ruim baan in een tv-interview.

Wil het premenstrueel syndroom afscheid nemen?, 19 nov. 2012

Het premenstrueel syndroom PMS werd voor het eerst beschreven in 1931 en heeft betrekking op een aantal fysieke, maar vooral psychische ongemakken in de twee weken voorafgaand aan de menstruatie. Er is nimmer een oorzaak gevonden en alleen de industrie claimt, bijgestaan door enkele artsen-gelovigen, dat medicatie kan helpen. Nu is er overtuigend onderzoek dat aantoont dat PMS niet bestaat.

Over de plichten van een goed werknemer, 15 okt. 2012

Doorbetaling van loon en/of uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ziekte is in ons land normaal en is een teken van beschaving. Wil dit breed gedragen financieel vangnet intact blijven, dan dient de werknemer er alles aan te doen om zijn gezondheid c.q. prestatievermogen weer zo snel als mogelijk terug te krijgen. Maar wat gebeurt er als de werknemer een alternatieve geneeswijze verkiest?

Doorstrepen wat niet verlangd wordt: wijsheid komt/gaat met de jaren, 20 aug 2012

Als ik voor mijzelf of voor een van mijn naasten een dokter zoek, dan neem ik er het liefst een die al ruime ervaring heeft, maar tegelijkertijd niet al te oud is. Ik zou zeggen, begin vijftig dan zijn de meeste artsen ongeveer op de top van hun kunnen. Een bespiegeling naar aanleiding van enkele hoogbejaarde en dysfunctionerende artsen.

Homeopathie en overheidsbeleid: hoe het was, 9 juli 2012

Op 1 mei berichtte ik op deze plaats over de nakende ondergang van de homeopathische industrie  als gevolg van nieuwe regelgeving en een rechterlijke uitspraak. Nu de Vaste Commissie voor VWS geen bezwaren heeft ingebracht tegen de nieuwe regels, is de regeling per 1 juli ingegaan. Een terugblik op drie decennia overheidsbeleid inzake de homeopathische kwakzalverij.

Acupunctuur bij COPD: helpt het echt?, 4 juni 2012.

Negentien Japanners, auteurs van een onderzoek naar de werking van acupunctuur bij COPD (chronisch obstructief longlijden, beter bekend als astma, bronchitis en emfyseem) bij 30 patiënten, kregen hun artikel geaccepteerd in de Archives of Internal Medicine, een van de topvier algemene medische tijdschriften van de VS (naast de JAMA, NEJM en Ann Int Med). Het werd gesponsord door de Japan Society of Acupuncture and Moxibustion en de uitkomst was positief, maar helpt het echt?

Komt er eindelijk een einde aan de homeopathie in Nederland? Een terugblik, 1 mei 2012.

Over de totstandkoming van de nieuwe en sterk verbeterde regelgeving inzake de zelfzorg homeopathie. Zonder serieuze bewijzen geen indicaties meer toegestaan. Vermelding in het Deutsches Homöopathisches Arzneibuch biedt nu geen enkel voordeel meer.

Over de Nederlandse chiropractoren en hun studiefinanciering, 9 maart 2012.

In Nederland kun je het niet worden, maar ons land telt inmiddels zo’n 370 chiropractors (bottenkrakers) en hun aantal groeit nog steeds. De eerste vestigde zich in 1968, intussen zijn er al drie beroepsorganisaties, de NCA, de DCF en de CCA (christelijke chiropractors).  Onze overheid bevordert de instroom van talrijke jonge Nederlandse chiropractors door hun studie mee te financieren.                            

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij