UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Apothekersreclame

In het Nijmeegse wijkblad de Hazannekamp van januari 2005 stond deze advertentie:

Aan de verantwoordelijke apotheker schreven wij daarom de volgende brief:

Aan: Zuider Apotheek Nijmegen
In uw advertentie over Hoofdpijn en Stress in een Nijmeegs wijkblad geeft u enkele verstandige adviezen over het gebruik van paracetamol. Daarnaast beveelt u een aantal “homeopathische” middelen aan (Plantival van VSM en Passiflora van Dr. Vogel) “…voor een (tijdelijke) vermindering van gevoelens van stress of innerlijke onrust…” In uw apotheek zag ik een bord hangen waarop hetzelfde advies stond.
Ik neem aan dat u uit uw opleiding tot apotheker en op grond van uw kennis van de wetenschappelijke literatuur weet dat deze middelen niet werkzaam zijn. Het is al erg genoeg dat in vrijwel elke apotheek in ons land alternatieve middelen worden tentoongesteld en verkocht. Erg, omdat u daarmee (gewild of ongewild) de patiënt misleidt. Hij of zij vertrouwt op uw gezag als apotheker en verwacht dus niet dat u onwerkzame middelen verstrekt die met uw vak helemaal niets van doen hebben. Door nu ook nog in een reclameboodschap deze middelen te koop aan te bieden gaat u toch echt ver over de schreef.
Wij zijn van plan op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij aandacht te besteden aan deze misstand, maar willen dit niet doen zonder u tevoren gelegenheid voor commentaar te bieden.
Met vriendelijke groeten,
namens de Vereniging tegen de Kwakzalverij
R.A.P. Koene
De apotheker stuurde ons de volgende reactie, die we met zijn toestemming publiceren.
Ook ik sta heel kritisch tegenover homeopatische produkten. In de apotheek is het geenszins de eerste keus. Echter, indien de patient aangeeft dat hij/zij een homeopatisch produkt tegen een kwaal wil gebruiken heb ik twee keuzes: de patient wegsturen onder het motto dat ik die onzin niet verkoop of mijn twijfel aangeven omtrent de wetenschappelijk bewezen werkzaamheid, maar wel verkopen omdat de patient vindt dat hij/zij er wel baat bij heeft. In dat laatste geval heb ik mogelijk in de toekomst de gelegenheid in een nader contact met de patient nader in te gaan op de wetenschappelijk niet bewezen werkzaamheid van het produkt.
Door deze opstelling wil ik recht doen aan mijn gezag als apotheker, doch tevens de patient recht doen voor wat betreft het zelfbeschikkingrecht.
Een ander, doch ondergeschikt argument is dat ook hier de schoorsteen moet roken.
In de reclameuitingen van de apotheek hebben we een tekstuele aanpassing aangebracht, opdat men niet van mening zou zijn dat wij homeopathie aanprijzen. Wij beperken ons tot het aangeven dat, als de klant denkt baat te hebben bij bepaalde middelen, die middelen bij ons te koop zijn.

Commentaar webredactie
Inmiddels gaat de advertentiecampagne van de Zuider Apotheek gewoon door. Plantival en Passiflora doen de schoorsteen blijkbaar (zie prijs) beter roken dan paracetamol!

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij