UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Mexicaanse griep en vaccinatie volgens David Icke

Mexicaanse griep en vaccinatie volgens David Icke

Deze vraag werd aan de VtdK gesteld. Op YouTube is een filmpje te vinden met daarop een interview (12 juli 2009) met de gewezen Britse profvoetballer David Icke. Icke is een van de meest extremistische samenzweringsdenkers ter wereld. Hij meent dat de wereld eigenlijk wordt bestuurd door vermomde buitenaardse reptielen uit het sterrenbeeld Draco en hun afstammelingen en slaven (’they’) die een New World Order (NWO) willen vestigen en om te beginnen de mensheid willen terugbrengen tot ongeveer een twaalfde van de huidige omvang. Ook koningin Beatrix is zo’n buitenaards reptiel, net als trouwens alle Europese royalty. Voor meer details zij verwezen naar ‘In de ban van de Matrix’ door Rob Nanninga en naar de Nederlandse en Engelse Wikipedia. Op het filmpje verkondigt Icke ook allerlei opvattingen over vaccinatie. Op ‘voorlichtingsbijeenkomsten’ van clubs als de Verontruste Moeders worden zijn opvattingen hoogst ernstig genomen. Een witgrijze heer die voor een boekenkast en naast een computer gezeten iets zegt en die zelfs boeken geschreven heeft, die moet wel gelijk hebben, menen zij.

 

Vtdk-bestuurslid C.P. van der Smagt geeft het volgende commentaar.

Het filmpje is van A tot Z onzin. Het enige dat hout snijdt, is de opmerking dat het immuunsysteem zich in de eerste levensjaren van de mens ontwikkelt.

Een eeuw geleden ging dit als volgt: kinderen kwamen in huis en op straat in aanraking met ziektekiemen waarop het immuunsysteem reageerde met het produceren van antistoffen. Lukte dit goed dan werd het kind niet of slechts licht ziek en genas, waarbij bovendien ook nog een complete of gedeeltelijke immuniteit werd verworven tegen toekomstige hernieuwde aanvallen van dezelfde ziekteverwekkers. Lukte het niet goed (wat vaak gebeurde) dan werd het kind ernstig ziek en ging soms dood of werd invalide. Toen ik kort na de Tweede Wereldoorlog een klein kind was, mochten we ’s zomers soms niet naar het zwembad omdat er weer kinderverlamming (polio) heerste; difterie was een schrikbeeld omdat het talloze dodelijke slachtoffers eiste.

Tuberculose was in het begin van de twintigste eeuw nog een van de voornaamste doodsoorzaken. Maar ook mazelen, een ziekte die letterlijk alle kinderen trof, maakte elk jaar een aantal dodelijke slachtoffers in Nederland. Aan kinkhoest (pertussis) stierven vooral zuigelingen. Rode hond (rubella), een ziekte die zo licht verloopt dat je soms niet eens wist dat je haar doorgemaakt had, veroorzaakte bij zwangeren ernstige afwijking bij de ongeboren vrucht met levenslange invaliditeit tot gevolg.

Met het ontwikkelen van vaccins kreeg men de mogelijkheid om de ontwikkeling van het immuunsysteem bij kinderen actief te sturen. Vaccins bestaan uit verzwakte ziektekiemen die niet meer in staat zijn om het kind ernstig ziek te maken, maar wel om de productie van antistoffen op gang te brengen, zodat een aanval met de echte, onverzwakte ziekteverwekker kan worden afgeslagen. Het gevolg is dat tegenwoordig ziekten als difterie, mazelen, bof, rode hond enzovoorts in Nederland vrijwel niet meer voorkomen. De laatste epidemie van kinderverlamming was in 1992. Daarbij werden 59 personen invalide, uitsluitend mensen die op godsdienstige gronden niet waren ingeënt. Pokken, een ziekte die in het verleden vele miljoenen dodelijke slachtoffers eiste en in de jaren vijftig van de vorige eeuw zelfs nog in Nederland voorkwam, is door wereldwijde vaccinatiecampagnes volledig van de aardbodem verdwenen.

Griep (influenza) wordt veroorzaakt door een virus dat de eigenschap heeft om de zoveel tijd van karakter te veranderen. Het gevolg is dat een tot dan toe bestaande immuniteit tegen de verwekker ineens veel minder kan worden, maar bovendien kan het virus ook veel agressiever worden dan voorheen. Een voorbeeld hiervan is de Spaanse griep van 1918/1919 waarbij wereldwijd 15 tot 20 miljoen mensen stierven (in Europa 2,6 miljoen). Tegenwoordig kan men door vaccinatie het aantal griepgevallen jaarlijks binnen de perken houden en is het aantal dodelijke slachtoffers niet al te groot.

Maar als er een nieuwe variant is gekomen (en dit is nu het geval) dan weten we niet meteen hoe het zal lopen. Het duurt een half jaar voordat er een vaccin is en in die tijd hangt het van de agressiviteit van het virus en andere factoren af hoe ernstig het verloop zal zijn. Het lijkt overigens dit keer mee te vallen. Maar als u de kans krijgt om u in oktober te laten inenten, zou ik het zeker doen. Vaccinaties kunnen gepaard gaan met lichte bijwerkingen, ernstige zijn uitermate zeldzaam.

De verhalen over alle mogelijke ziektes die het gevolg van inentingen zouden zijn, van wiegendood, astma, hersenbeschadiging en andere neurologische aandoeningen, kanker en auto-immuunziekten tot aan aids toe, zijn niets anders dan verzinsels van kwakzalvers. Inderdaad kunnen er een enkele keer door vergissingen, onzorgvuldigheid of onwetendheid ziekmakende stoffen in de voeding voorkomen, maar de overheid ontplooit activiteiten om dit tot een minimum te beperken. De meeste risico’s lopen we door ons eigen gedrag (roken, drinken en andere ongezonde gewoonten). Het complot waarvan sprake is in het filmpje bestaat natuurlijk alleen in de geest van een paar gestoorde individuen.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij