UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Bioresonantie en schizofrenie

Bioresonantie en schizofrenie

De redactie ontving de volgende vraag:

Een vriend van mij is waarschijnlijk schizofreen. Hij is al twintig jaar afgekeurd en wordt ook niet meer opgeroepen voor herkeuring. Hij vertoont alle kenmerken van schizofrenie. In zijn jeugd heeft hij een psychiater geconsulteerd. Hij is na een lange behandeling ook schizofreen verklaard. Hij heeft dit zelf echter nooit geaccepteerd. Dit is kenmerkend voor een schizofrene patiënt.

Patiënten die deze diagnose niet erkennen gaan vaak wild winkelen in het alternatieve circuit. Ik heb hem daarin laten begaan. Ik werk samen met hem aan een toekomst waarin hij opnieuw gesprekken aangaat met een psychiater en huisarts om zijn problemen kenbaar te maken en er eventueel beter mee om leert gaan. Ook bij een eventueel opnieuw optredende psychose kan dan door autoriteiten contact opgenomen worden met de behandelende arts en om informatie gevraagd worden hoe met deze persoon om te gaan.

Sedert kort is hij echter in behandeling bij een bioresonantietherapeute, die hem driemaal anderhalf uur heeft behandeld heeft. Hij vroeg haar of hij ook schizofreen was. Zij zei dat dit niet het geval is. Dit kan zij onmogelijk beoordelen, alleen al vanwege het korte tijdbestek dat zij hem kent, alle ins en outs van zijn leven niet weet, hem nooit afdoende heeft kunnen testen en gewoonweg de kennis niet heeft die men nodig heeft om überhaupt tot een uitspraak te komen. Zij was voorheen werkzaam op een verzekeringskantoor.

Ik heb die mevrouw gebeld en gevraagd waar ze mee bezig is. Dit werd door haar als beledigend ervaren. Het is haar patiënt en ze beroept zich op de behandelaar-patiëntrelatie; ik had daar niets mee te maken volgens haar. Ik heb haar daarin gelijk gegeven, maar gevraagd of zij mij even wilde aanhoren. Ik vertelde haar een verhaal over het verleden van mijn vriend. Hier schrok ze nogal van, maar ze bleef nog steeds te arrogant om op haar uitspraak terug te komen.

Ik zie hiermee een jaar vertrouwen en werken aan een betere toekomst met hem in duigen donderen. Kan zo iemand op een of andere wijze op het matje geroepen worden en haar uitspraak ongedaan gemaakt worden, of kan er gezorgd wordt dat zo’n uitspraak nooit weer gedaan wordt door iemand in haar functie? Graag jullie advies.

mw. V.

 

Ons bestuurslid C.P. van der Smagt (huisarts n.p.) antwoordde hierop:

Geachte mevrouw V.,

Bioresonantietherapie is een magische behandelmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van termen uit de natuurkunde – waarmee de indruk van wetenschappelijkheid wordt gewekt – en een imponerend apparaat om de elektrische huidweerstand te meten. Het is volstrekt onmogelijk om hiermee diagnoses te stellen of enige ziekte te genezen. De methode behoort volledig tot het terrein van de kwakzalverij. En wel een vrij gevaarlijke vorm van kwakzalverij omdat ernstige aandoeningen over het hoofd worden gezien en zo te laat of helemaal niet serieus behandeld worden, terwijl niet ernstig zieke mensen nodeloos ongerust worden gemaakt met een valse diagnose.

Het geval dat u beschrijft is inderdaad heel ernstig. Wanneer uw vriend inderdaad aan schizofrenie lijdt, is het van groot belang dat hij in contact blijft met een psychiater of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zoals u schrijft is het vaak moeilijk om patiënten daartoe te motiveren en wanneer zo’n kwakzalver zich ermee bemoeit, wordt het vrijwel onmogelijk. Het antwoord op uw vraag of de therapeute in kwestie te stoppen is, is ingewikkeld. Als ze arts is (het komt voor!), verpleegkundige, fysiotherapeut of psycholoog kunt u haar aanklagen bij de tuchtrechter, eventueel via de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Als ze niet tot die beroepsgroepen behoort wordt het moeilijker omdat kwakzalverij in Nederland niet verboden is. De IGZ heeft in dat geval veel minder bevoegdheden dan wanneer het gaat om beoefenaren van bovengenoemde beroepen. Toch moet u volgens mij beslist de IGZ inschakelen (hoe dat moet vindt u op de website van de IGZ). Over het algemeen doet men niet veel tegen kwakzalverij, maar het ontkennen van een ernstige diagnose wordt meestal toch wel zwaar opgenomen.

 

Naschrift webredactie

Er zijn inderdaad nogal wat artsen die deze verderfelijke vorm van kwakzalverij beoefenen. Onder de alternatief werkende artsen zijn er 22 die daaraan doen, onder wie zelfs drie huisartsen; bovendien zijn er vier tandartsen die bioresonantie plegen.

De desbetreffende therapeute is echter geen arts, maar (onder meer) voormalig supermarktcaissière. Dat laatste staat niet op haar website. Wat daar wel staat is dat de vorming van vitamine D in de huid onder invloed van zonlicht ook bioresonantie is, en dat ‘disharmonische trillingen’ de chemische processen verkeerd aansturen. Maar geen nood, ze heeft in haar praktijk een raar apparaat (zie afbeelding) staan waar ze €9230 exclusief btw (of £ 10.470 inclusief VAT) voor heeft moeten betalen, tenminste als ze het nieuw heeft aangeschaft, en daarmee komt alles goed, desnoods met een flinke portie kruidenstempelmassage (om te ontslakken), reiki, voetreflexologie, en Bach-bloesemtherapie. Of u verzuurd bent dan wel aan stralingsbelasting lijdt (ja, natuurlijk) wordt met een niet nader gespecificeerde ‘urinetest’ vastgesteld. Het is waarschijnlijk een test zoals het Eindhoven anti-aging centre aanbiedt. ‘De urine wordt met een biotensor getest. Er komt geen chemische analyse aan te pas.’ Een urinetest zonder chemische analyse! Kortom, een allround kwakzalver van het type waarvan er duizenden in ons land zijn, en aan wie geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Bij correspondentie met mw. V. in verband met toestemming voor publicatie vernam de webredactie dat het gevolg van de ‘behandeling’ was dat de relatie tussen V. en de patiënt verbroken is.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij