UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Meester Kackadorisprijs 2014

Zoals bekend is de prijs bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’ (voor het complete reglement zie NTtdK, juni 2003, pag. 1-2). Alle genomineerden zijn inmiddels per mail op de hoogte gesteld van hun kandidatuur. De winnaar zal op zaterdag 4 oktober, voorafgaand aan het middagsymposium, bekend worden gemaakt, waarna deze – mits aanwezig – in de gelegenheid zal worden gesteld een korte apologie uit te spreken. De jury en het bestuur danken de leden die kandidaten voor de Meester Kackadorisprijs 2014 hebben voorgedragen.
 
De longlist
  1. CPION (Centrum Post initieel Onderwijs Nederland) is een organisatie die opleidingen accrediteert. Tot nu toe heeft CPION aan 17 opleidingen in ‘medische basiskennis’ haar goedkeuring geschonken. Op grond daarvan kunnen behandelingen door degene die een dergelijke mini-opleiding heeft gevolgd in aanmerking komen voor betaling vanuit de aanvullende verzekeringen van de vijf grote zorgverzekeraars. Voorbeelden van door CPION geaccrediteerde opleidingen zijn de Academie voor Chinese geneeswijzen Quing-Bai, de school voor antroposofen Con Amore,een school voor homeopathie en Vita Opleidingen bv.
  2. Het Nationale Ballet en in het bijzonder zijn medisch coördinator Marleen Grol. In een op 29 maart 2014 uitgezonden aflevering van een documentaireserie over het Nationale Ballet -‘Bloed, zweet en blaren’- was te zien hoe manueel therapeut/ fysiotherapeut John ten Kulve op ruwe wijze de nek kraakte van sterdanseres Igone de Jongh. In een vervolguitzending zocht een andere danseres haar heil bij een witgejaste mevrouw die allerlei naalden in haar stak. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft het Nationale Ballet gewaarschuwd tegen deze aanpak van kwetsbare dansers, maar zonder succes.
  3. Pauw en Witteman. Zij worden genomineerd voor het vrijwel kritiekloos aan het woord laten van Wim Hof, de ‘iceman’, die in bassins met ijs kan zitten, in wakken zwemt, half naakt de Kilimanjaro beklimt en beweert dat je geest je lichaam niet alleen kan beïnvloeden maar ook kan beter maken. Hij geeft trainingen aan mensen met ziekten als MS en kanker en suggereert dat wie aan dergelijke ziekten overlijdt dit eigenlijk aan zichzelf te wijten heeft. Aan tafel en in het publiek zaten in vrijwel uitsluitend aanhangers en bewonderaars van de praatjesmaker. Hoewel Pauw & Witteman als zodanig niet meer bestaat heeft Jeroen Pauw de fakkel overgenomen. Hij kan zich niet ontrekken aan zijn verantwoordelijkheid in deze.
  4. Rugpoli, een stichting met vestigingen in Delden, Tilburg en Velp. Er werken 14 orthomanueel geneeskundige-artsen, 3 neurologen, 5 anesthesiologen, 10 radiologen, 8 mechanische consulenten en 9 radiodiagnostische laboranten. Er worden patiënten met rugpijn behandeld door een verzameling reguliere en/of orthomanuele artsen. De orthomanuele artsen hebben de leiding en zij ‘corrigeren de wervelkolom met een zachte manipulerende beweging direct op de wervel die niet in lijn staat’ (methode-Sickesz). Deze curieuze combinatie van reguliere specialisten en kwakdokters ziet als indicatiegebied: rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, gewrichtsklachten en whiplash. Er zijn geen wachtlijsten.
  5. Vita Opleidingen te Zeewolde is een van de zeventien instellingen die alternatieve behandelaars opleidt in ‘medische basiskennis’ en die CPION- geaccrediteerd is. Bij Vita Opleidingen geven niet alleen alternatieve genezers zoals orthomoleculaire diëtisten en iriscopisten les, maar ook de uit het artsenregister geschrapte Millecam-arts Dankmeijer. De kans dat de cursisten enige kritische zin wordt bijgebracht, lijkt nihil.
  6. Vlietlandziekenhuis, Schiedam. Dit is een regionaal ziekenhuis met locaties in Hoogvliet en Maassluis. Er werken 131 medisch specialisten, er zijn 450 bedden en men biedt ‘Specialistische zorg, zoals Geriatrie, Oncologie, Nierdialyse en de Vlietland Borstkliniek, omdat hieraan een regionale behoefte bestaat’. Aldus de website. Dezelfde website vermeldt ook dat in de polikliniek anesthesiologie pijn kan worden bestreden ‘door middel van een aantal methoden: medicijnen, zenuwbaanblokkade, TENS (stroomstootjes), EMDA (medicatie aanbrengen door middel van stroom), een ruggenprik, acupunctuur, diepe massage, bioresonantie (trillingen), fysiotherapie en hypnotherapie’, kwakzalverij kortom.
  7. Pauline Meurs is bestuursvoorzitter van ZonMW. Dit zelfstandige bestuursorgaan werkt in opdracht van het ministerie van VWS en de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. ZonMW ontving in 2006 de Meester Kackadorisprijs, omdat het een spoedcursus wetenschappelijk onderzoek voor kwakzalvers had georganiseerd. Ook daarna heeft ZonMW geregeld pro-alternatieve geluiden laten horen. Zo verscheen dit voorjaar heet rapport Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg, geschreven door een journaliste, een ziekenhuisdirecteur, een Therapeutic Touch-docente en Jeekel, een gepensioneerde hoogleraar chirurgie, die ferm voorstander is van met name homeopathie en chiropractie. Het Signalement bevat talloze onjuistheden, laat een schrijnend gebrek aan kennis zien en heeft een unverfroren pro-alternatieve basishouding. Het valt Meurs als voorzitter van het ZonMW-bestuur zeer aan te rekenen dat zij de pro-alternatieve aandriften van de directie niet heeft weten te beteugelen.
  8. Elmer Sterken is monetair econoom en rector magnificus van de Groningse universiteit. Als rector behoort hij toe te zien op de kwaliteit van de promoties aan zijn instelling. Edoch, toen voorjaar 2014 de aan GGZ-Lentis verbonden psychiater Rogier Hoenders zou gaan promoveren, gingen bij de VtdK de alarmbellen rinkelen. Op grond van onder meer Hoenders’ uitlatingen op congressen en van zijn (gepubliceerde) onderzoek naar de invloed van de windrichting op angststoornissen vreesde de VtdK dat dit proefschrift onder de maat zou zijn. Deze vrees werd bewaarheid. Toen bovendien bleek dat de leescommissie voor twee derde uit pro-alternatieve experts bestond en de meeste in het proefschrift opgenomen publicaties in alternatieve tijdschriften waren gepubliceerd, vroeg de VtdK een herbeoordeling aan. Rector Sterken bleef evenwel bij zijn mening dat het proefschrift op de gebruikelijke wijze was beoordeeld en wees een herbeoordeling af.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij