UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Instelling Meester Kackadorisprijs

Hoewel daadwerkelijk actieve kwakzalvers niet worden uitgesloten, is nadrukkelijk ook gedacht aan personen/instellingen die via publiciteit, geldstromen, opleidingen, wet- of regelgeving, mantelorganisaties, rechtspraak of anderszins de kwakzalverij hebben bevorderd zonder daarbij zelf vuile handen te maken. Het kan zijn dat de bekroonde activiteiten willens en wetens zijn ondernomen, maar ook naïeve of bona fide inspanningen die wellicht onbedoeld de kwakzalverij hebben bevorderd, kunnen in aanmerking komen. Goed bedoeld is dus geen excuus!

De naam van de prijs is ontleend aan een oude en beroemde middeleeuwse kwakzalver, wiens avonturen later werden beschreven in het ‘Tafelspel van Meester Kackadoris / en de een Wijf met Eyeren’ uit 1631 van Marnix van St. Aldegonde, de dichter die als overtuigd calvinist en diplomaat ook bekendheid verwierf met zijn pro-Oranje propaganda. Hij geldt als de schrijver van het Wilhelmus en maakte in 1580 ook een literaire en bijbelgetrouwe psalmberijming. Het begrip kwakzalver had in die oude tijden niet alleen een negatieve klank en het dove, oude vrouwtje dat de hoofdpersoon is in het Tafelspel wil maar al te graag de hulp van Meester Kackadoris inroepen, niet alleen om weer mooi te worden, maar ook al omdat hij ‘seer goed verstant heeft van de kouwe pis’ (=blaasontsteking), terwijl hij ook goed kon keisnijden.
Aan het begin van de twintigste eeuw tooide de Amsterdamse standwerker Meijer Linnewiel zich met de geuzennaam ‘Professor Kokadorus’. Hij verkocht onder andere stiften tegen migraine.

Hierna treft u het reglement van de Meester Kackadorisprijs aan. De commissie, die de voordracht aan het bestuur zal doen, is als volgt samengesteld: mr. Th.J. Douma, voorzitter, G.R. van den Berg en dr. C.N.M. Renckens, leden. Wij roepen u hierbij op om deze commissie te attenderen op mogelijke kandidaten voor de Meester Kackadorisprijs van het jaar 2003.

Reglement Meester Kackadorisprijs

Artikel 1
1. Voor de door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (de Vereniging) ingestelde Meester Kackadorisprijs (de prijs) komen in aanmerking personen, groepen van personen, instellingen en ondernemingen die het afgelopen jaar in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord en geschrift van de kwakzalverij in de gezondheidszorg in Nederland.
2. Degene aan wie de prijs wordt toegekend ontvangt een speciaal daarvoor ontworpen object.
3. De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de Vereniging.

Artikel 2
1. Eenieder kan kandidaten voor de prijs voorstellen. Hiertoe zal jaarlijks in het blad en op de website van de Vereniging een oproep geplaatst worden.
2. De lijst van voorgestelde kandidaten wordt gepubliceerd op de website van de Vereniging (www.kwakzalverij.nl).

Artikel 3
1. Een commissie bestaande uit tenminste drie leden, benoemd door en bestaande uit leden van het bestuur van de Vereniging, draagt de naar haar oordeel het meest in aanmerking komende kandidaat voor aan het bestuur van de Vereniging. De commissie zal de voorgestelde kandidaten in haar beoordeling betrekken, maar is niet aan deze kandidaten gebonden. De voordracht van de commissie is gemotiveerd.
2. De beraadslagingen en het advies van de commissie zijn vertrouwelijk. Daarover worden aan anderen dan het bestuur van de Vereniging geen mededelingen gedaan.
3. De commissie wordt secretarieel ondersteund vanuit de Vereniging en bepaalt voor het overige zelf haar werkwijze.

Artikel 4
Het bestuur van de Vereniging beslist over toekenning van de prijs op basis van de voordracht van de commissie.

Artikel 5
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Vereniging.

Aanmeldingen
Gemotiveerde aanmeldingen voor kandidaten voor de Meester Kackadorisprijs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (secretariaat VtdK).

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

Interessante artikelen

shop - 24 december 2023

Het boek 'Met het vizier op Kackadoris' van Cees Renckens is in vierde druk beschikbaar. Nieuwe leden krijgen het boek gratis.

artikelen - 12 oktober 2023

Op zaterdag 7 oktober vond het jaarlijkse symposium van de VtdK plaats. Dit jaar was het thema ‘Fysiotherapie en de grens met wellness en niet- reguliere behandelwijzen’. Bekijk de video’s van de lezingen.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.