UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Beleidsplan van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

De doelstelling van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

De Vereniging tegen de Kwakzalverij is opgericht in 1881.

Het doel van de Vereniging is de bestrijding van kwakzalverij. Voor een nadere uitwerking zie deze pagina.

De activiteiten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft voorlichting aan het grote publiek, beroepsverenigingen, consumentenorganisaties en politici. Zij geeft advies aan (potentiële) slachtoffers van kwakzalvers. Daarnaast bestrijdt zij onverantwoorde activiteiten van kwakzalvers middels meldingen en klachten aan overheidsinstanties en (para)medische beroepsverenigingen.
Voor een nadere uitwerking, klik hier.

De wijze van verwerving van inkomsten

De Vereniging tegen de Kwakzalverij verkrijgt haar inkomsten uit:
• Contributies van leden
• Giften van particulieren
• Bijdragen van deelnemers van door de Vereniging tegen de Kwakzalverij georganiseerde symposia.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft jaarlijks uit inkomsten en uitgaven een positief of negatief saldo. In de praktijk sterk afhankelijk van de juridische kosten die wij soms moeten maken vanwege door kwakzalvers aangespannen processen.

Om de voorkomen dat de Vereniging hierdoor in haar voortbestaan wordt bedreigt is enkele jaren geleden de steunstichting Vereniging tegen de Kwakzalverij opgericht, gevoed door ad hoc donaties van enkele particulieren

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft geen actief vermogensbeleid. En wordt ook niet geserveerd voor specifieke bestedingen.

De financiële jaarverslagen worden gepubliceerd in het herfstnummer van het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij en op de website.

De financiële jaarplannen worden gepubliceerd in het herfstnummer van het tijdschrift dat ook op de website wordt geplaatst.

De bestuurders van de Vereniging tegen de Kwakzalverij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de ANBI-status. Periodieke schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting als men deze vastlegt in een ’ANBI-overeenkomst.pdf ’. Het ANBI RSIN nummer is 816 113 087.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij