Opvliegers en black cohosh (zilverkaars)

Voor andere artikelen over black
cohosh of opvliegingen zie de
kolom hiernaast.

In de studie werden vijf groepen patiënten vergeleken die een behandeling kregen met:
1. black cohosh
2. een kruidenmengsel
3. een kruidenmengsel met de aanbeveling meer soja te eten
4. een placebo
5. hormoontherapie
Na 3 maanden, 6 maanden en na 1 jaar werd gekeken hoe goed dit allemaal gewerkt had. Bij alle vijf groepen werd een vermindering van het aantal opvliegers waargenomen. Inderdaad, ook bij de neppil. De percentages na drie maanden waren: 1: 35%; 2: 15%; 3: 30%; 4: 21%; 5: 88%.
De verschillen tussen de nummers 1 t/m 4 waren statistisch niet significant, m.a.w. die waren aan het toeval toe te schrijven. Alleen de hormoontherapie scoorde met 88% duidelijk beter dan de eerste vier. Er werd ook naar andere menopauze-klachten gekeken en hier werd ook na 6 maanden en 1 jaar vergeleken. In alle gevallen waren de resultaten vergelijkbaar.
De conclusie is dat hormoontherapie de enige behandeling is die echt werkt tegen opvliegers en dat de verbetering in de andere groepen berustte op een placebo-effect.
Van de kruidenmiddelen staat helemaal niet vast dat ze onschadelijk zijn. Black cohosh geeft in ieder geval bij een aantal gebruikers leverproblemen. Over de andere kruiden is op dit punt niets bekend. Eventuele bijwerkingen van de hormoontherapie kunnen pas na jaren met zekerheid bepaald worden. Die kruiden hoeven dus helemaal niet veiliger te zijn; we weten het eenvoudigweg niet. Bij het gebruik ervan loopt men daarom onbekende risico’s.

Literatuur
Dobson R. Popular herbal remedy for hot flushes is no better than placebo. BMJ 2005;331:924
www.bmjjournals.com/cgi/content/full/331/7522/924-b?ehom


Aanvullende gegevens over Black cohosh en leverbeschadiging (juli 2006)
De Australische Therapeutic Goods Administration heeft een waarschuwing afgegeven over Black Cohosh (zilverkaars = Cimicifuga racemosa) en leverproblemen. Op de verpakking moet in het vervolg komen te staan:“Waarschuwing: Black Cohosh kan bij sommige personen de lever beschadigen. Gebruik onder toezicht van een medicus.”

Men heeft dit gedaan nadat er in Australië niet minder dan 9 gevallen waren geconstateerd, waarvan 4 patiënten in het ziekenhuis belandden en twee een levertransplantatie nodig hadden. Wereldwijd waren er nog maar 47 meldingen. Maar Australië heeft een goed geregeld meldingssysteem voor bijverschijnselen van andere stoffen dan geregistreerde medicijnen. Groot Britannië heeft het Australische voorbeeld in zekere mate opgevolgd en ook zij krijgen nu meer meldingen.

Een probleem blijft het herkennen van de oorzaak; daarbij wordt nog vaak te weinig aan kruidenmiddelen gedacht. Black cohosh werd in Australië nog niet uit de handel genomen, omdat men het aantal gevallen van leverschade toch nog te gering vond in het licht van het wijdverbreide gebruik van dit middel. In ieder geval: oppassen bij het gebruik van black cohosh is zeker noodzakelijk.
Groot Britannië heeft Australië inmiddels op nog een andere manier gevolgd: Met ingang van 18 juli 2006 moet ook in dat land een waarschuwing op de etiketten van black cohosh staan. De symptomen van de leverproblemen moeten vermeld worden zo dat de kopers en hun artsen tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij