Is Iscador gevaarlijk?

De zoon van mijn vriendin heeft voor de tweede keer binnen twee jaar Non-Hodgkin (een vorm van lymfeklierkanker, red.). Hij is onder behandeling van de VU en zal daar ook stamceltransplantatie ondergaan. Nu werd haar door een kennis aangeraden om naast de reguliere therapie (dus niet in plaats van) ook Iscador te gebruiken. Nu ken ik de mening van de antikwakvereniging t.a.v. alternatieve middelen maar ik ben toch benieuwd: is er een gevaar verbonden aan het middel Iscador als men dit naast de reguliere geneeskunst zou gebruiken? Ik heb op internet geen echte tegenindicatie kunnen vinden. Ik ben u dankbaar voor uw antwoord.

P.G.

 

Antwoord webredactie

Het is duidelijk uit deugdelijk wetenschappelijk onderzoek dat Iscador niet werkt bij de behandeling van kanker. Er is niet zoveel geschreven in de wetenschappelijke literatuur over de bijwerkingen van Iscador (mistletoe, maretak). Wij hebben voor uw informatie hieronder enkele vertaalde citaten uit een Engels artikel van Prof. Edzard Ernst in the Guardian over Iscador toegevoegd. Hierin maakt hij ook enkele opmerkingen over de bijwerkingen. In een andere studie vonden wij de vermelding van ernstige bijwerkingen bij 3%, en minder ernstige bij 12% van de behandelde patiënten. Een van de ernstigste bijwerkingen is een levensgevaarlijke, acute overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock). Deze complicatie is wel zeldzaam, maar voor een middel dat onwerkzaam is, is elke bijwerking onaanvaardbaar en zeker als het een ernstige is. Bij de minder ernstige bijwerkingen ging het om koorts, hoofdpijn, griepachtige verschijnselen en lokale roodheid, pijn en zwelling op de injectieplaats.

 

Edzard Ernst

Misletoe – zinvolle alternatieve behandeling voor kanker, of alleen maar een placebo met gevaarlijke bijwerkingen?

….”Deugdelijke studies over mistletoe tonen geen effect van deze therapie”….

….”Uit sommige studies blijkt dat injecties van mistletoe ernstige schade kunnen veroorzaken. In plaats van kanker te bestrijden zou mistletoe zelfs bij enkele vormen van kanker de groei van kankercellen kunnen bevorderen”….

….”Bovendien klaagt de helft van de behandelde patiënten over bijwerkingen”….

Tuesday December 21, 2004

The Guardian

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij