Door: de Webredactie | Geplaatst: 30 april 2009

Encyclopedie: Resonantietherapie

Bij resonantietherapie worden zaden, planten of zelfs complete bospercelen ‘op afstand’ voorzien van heilbrengende ‘informatie’ door middel van een speciaal apparaat, de SE 5 (dat verkocht wordt door het Amerikaanse bedrijf *Chakra Ltd). Het apparaat bewerkt foto’s van het zaad, de plant et cetera, en ‘verzendt’ daarbij in één moeite door die heilzame informatie naar […]

Encyclopedie: Resonantietherapie

Bij resonantietherapie worden zaden, planten of zelfs complete bospercelen ‘op afstand’ voorzien van heilbrengende ‘informatie’ door middel van een speciaal apparaat, de SE 5 (dat verkocht wordt door het Amerikaanse bedrijf *Chakra Ltd). Het apparaat bewerkt foto’s van het zaad, de plant et cetera, en ‘verzendt’ daarbij in één moeite door die heilzame informatie naar het desbetreffende zaad, de plant et cetera. Een en ander zou volstrekt begrijpelijk zijn in het licht van de *morfogenetische velden van Rupert Sheldrake.

Het Institut für Resonanztherapie in het Duitse Weilerswist claimt op deze wijze spectaculaire resultaten te hebben behaald.

De resonantietherapie raakte in ons land in opspraak toen het NRC Handelsblad er op 12 augustus 1993 een groot artikel aan wijdde, waarin tevens duidelijk werd dat medewerkers van de vakgroep ecologische landbouw van de universiteit te Wageningen ermee experimenteerden en dat ze een half miljoen gulden overheidssubsidie hadden aangevraagd. Dat verzoek werd uiteindelijk afgewezen.

Literatuur
Smit, T., en M. de Does, ‘Wereldwijd de bossen redden’, Skepter 1993, vol. 6 (3), p. 3-7.

 

Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen, door Marcel Hulspas en Jan Willem Nienhuys (vierde herziene druk, De Geus, 2002).

 

Naschrift februari 2010

Helaas heeft resonantietherapie een brede vlucht genomen, en verwijst het ook naar het genezen van mensen. Trefwoorden zijn: bioresonantie (een variant van elektroacupunctuur), de Multi Wave Oscillator van George Lakhovsky (1869-1942), de apparaten van Royal Raymond Rife (1888-1971), de Pap-IMI-methode, de kleurresonantietherapie (waarbij de genezende kleuren van draadjes in een radiogolf worden gecodeerd en dan via een koperdraadje aan het lichaam worden toegevoerd). Bovendien worden er ook medicijnen vervaardigd door de ‘frequentie’ van een homeopathisch middel via bioresonantie over te stralen naar gewoon water of iets dergelijks. Zulke middelen heten dan frequentiemiddelen.

Het is allemaal onzin.

Zie ook:

Vibraties uit het vrije veld: De magische technologie van ir. Hans Andeweg, door Rob Nanninga (2002)

Storende frequenties: Bioresonantie in de praktijk & Meetrillen met de Bicom: Bioresonantietherapie gewogen (2003)

Naschrift 28 augustus 2010

De firma Chakra Ltd schijnt niet meer te bestaan, maar de SE-5 wordt, onder de naam SE-5 1000 in een verbeterde versie in de handel gebracht door een zekere Don Paris. Zie ook hier.

 

 

de Webredactie

Webredacteuren: Rob Koene, Mike van Geer, Martijn ter Borg, Ron Keizer, Paul van Wensen

Gerelateerde artikelen

page - 13 september 2010

De Béres-druppels zijn in 1978 op de markt gebracht door de Hongaarse landbouwchemicus József Béres (1920-2006). Deze had in 1975 al problemen met de overheid gehad wegens charlatanisme. De inspiratie voor Béres was de toename van kanker, gelijktijdig met het gebruik van kunstmest. Hij dacht dat door al die kunstmest in plaats van natuurlijke mest […]

encyclopedie - 13 september 2010

De Béres-druppels zijn in 1978 op de markt gebracht door de Hongaarse landbouwchemicus József Béres (1920-2006). Deze had in 1975 al problemen met de overheid gehad wegens charlatanisme. De inspiratie voor Béres was de toename van kanker, gelijktijdig met het gebruik van kunstmest. Hij dacht dat door al die kunstmest in plaats van natuurlijke mest […]

page - 05 augustus 2010

Voor een algemene inleiding over kankerkwakzalverijen links naar een stuk of 125 specifieke methoden zie: Encyclopedie: Kankerbehandelingen (alternatief). Ook reguliere diagnostische methoden zijn vaak niet 100 procent zeker, speciaal wanneer het gaat om bloedonderzoek. Men moet altijd de kans op ‘fout-positief’ vergelijken met de kans dat men (al dan niet gegeven bepaalde andere symptomen) de […]