UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 30 april 2009

Encyclopedie: Resonantietherapie

Alternatieve vorm van plantengeneeskunde, gericht op de versterking van de levenskracht van planten en zaden, naar het model van de therapie van George *De la Warr.

Encyclopedie: Resonantietherapie

Bij resonantietherapie worden zaden, planten of zelfs complete bospercelen ‘op afstand’ voorzien van heilbrengende ‘informatie’ door middel van een speciaal apparaat, de SE 5 (dat verkocht wordt door het Amerikaanse bedrijf *Chakra Ltd). Het apparaat bewerkt foto’s van het zaad, de plant et cetera, en ‘verzendt’ daarbij in één moeite door die heilzame informatie naar het desbetreffende zaad, de plant et cetera. Een en ander zou volstrekt begrijpelijk zijn in het licht van de *morfogenetische velden van Rupert Sheldrake.

Het Institut für Resonanztherapie in het Duitse Weilerswist claimt op deze wijze spectaculaire resultaten te hebben behaald.

De resonantietherapie raakte in ons land in opspraak toen het NRC Handelsblad er op 12 augustus 1993 een groot artikel aan wijdde, waarin tevens duidelijk werd dat medewerkers van de vakgroep ecologische landbouw van de universiteit te Wageningen ermee experimenteerden en dat ze een half miljoen gulden overheidssubsidie hadden aangevraagd. Dat verzoek werd uiteindelijk afgewezen.

Literatuur
Smit, T., en M. de Does, ‘Wereldwijd de bossen redden’, Skepter 1993, vol. 6 (3), p. 3-7.

 

Uit: Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen, door Marcel Hulspas en Jan Willem Nienhuys (vierde herziene druk, De Geus, 2002).

 

Naschrift februari 2010

Helaas heeft resonantietherapie een brede vlucht genomen, en verwijst het ook naar het genezen van mensen. Trefwoorden zijn: bioresonantie (een variant van elektroacupunctuur), de Multi Wave Oscillator van George Lakhovsky (1869-1942), de apparaten van Royal Raymond Rife (1888-1971), de Pap-IMI-methode, de kleurresonantietherapie (waarbij de genezende kleuren van draadjes in een radiogolf worden gecodeerd en dan via een koperdraadje aan het lichaam worden toegevoerd). Bovendien worden er ook medicijnen vervaardigd door de ‘frequentie’ van een homeopathisch middel via bioresonantie over te stralen naar gewoon water of iets dergelijks. Zulke middelen heten dan frequentiemiddelen.

Het is allemaal onzin.

Zie ook:

Vibraties uit het vrije veld: De magische technologie van ir. Hans Andeweg, door Rob Nanninga (2002)

Storende frequenties: Bioresonantie in de praktijk & Meetrillen met de Bicom: Bioresonantietherapie gewogen (2003)

Naschrift 28 augustus 2010

De firma Chakra Ltd schijnt niet meer te bestaan, maar de SE-5 wordt, onder de naam SE-5 1000 in een verbeterde versie in de handel gebracht door een zekere Don Paris. Zie ook hier.

 

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

encyclopedie - 13 september 2010

(Hongaars: Béres Csepp): mineralensupplement.

encyclopedie - 05 augustus 2010

Er is een grote verzameling alternatieve manieren om vast te stellen of iemand (misschien) kanker heeft. Daaronder zijn ook laboratoriumtests. De werking is vergelijkbaar met die van dobbelen of koffiedik kijken.

encyclopedie - 05 augustus 2010

Een van de oudste fabeltjes over kanker is dat wat een patiënt denkt of voelt, van invloed is op het kankerproces.