UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Paul van Wensen | Geplaatst: 15 april 2005

Mesologie

Mesologie is een combinatie van verschillende alternatieve geneeswijzen met de reguliere geneeskunde. De naam mesologie is afgeleid van het mesoderm, maar het woord meso betekent ook midden. De mesologie ziet zichzelf als ‘middelaar’ tussen reguliere en alternatieve geneeskunst.

Er is geen wetenschappelijk bewijs, dat mesologie effectief is bij de behandeling van ziekten.

Wat is de doelgroep?

De mesologen richten zich vooral op patiënten met chronische aandoeningen:

reuma, artrose, hart-vaatziekten, postviraal syndroom, ME, hypoglycemie, degeneratieve processen, psychiatrie en neuropathologie (wat dit ook moge wezen).

 

Wijze van behandeling

Behalve regulier lichamelijk onderzoek, doet een mesoloog orthopedisch (niet-regulier?) onderzoek en wordt de Chinese Ayur Vedische pols- en tongdiagnose toegepast. Essentieel voor de mesologie is de Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD): dit betreft de vernieuwde en verbeterde versie van Elektroacupunctuur volgens Voll (EAV). Hierbij worden acupunctuurpunten gemeten op een weerstandswaarde. De meetwaarden zijn gerelateerd aan de organen en hun functie.

Bij de mesoloog moet de diagnostiek van de Chinese geneeskunde gelijk zijn aan de westerse, fysiologische interpretatie, de symptomatische reflexzones moeten overeenstemmen met de pathologische bevindingen, de psyche vindt haar weerslag in het lichaam, de energetica vindt haar transparantie in de biochemie.

Aldus uitgerust met een ‘diagnostisch inzicht’ kan een behandeling worden ingesteld, waarbij de mesoloog de mogelijkheden heeft van: o.a. Traditioneel Chinese Geneeskunde, fytotherapie, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde.

 

Wie zijn de mesologen?

Sedert 1996 worden mesologen opgeleid aan de Academie voor mesologie in Amsterdam. Met een diploma VWO of HAVO kan men zich aanmelden voor de propedeutische opleiding (medische basiskennis). Hier worden naast anatomie, fysiologie, pathologie en neurologie de vakken osteopathie, homeopathie en acupunctuur geïntroduceerd. Vooral fysiotherapeuten voelen zich aangetrokken door de mesologie (zie diverse websites).

 

Propaganda

De mesologen wijzen op de visie van de consumentenbond: De Consumentenbond doet sinds 1998 een openbare kwaliteitstoets naar alternatieve beroepsorganisaties. Hij krijgt hiervoor subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als uitgangspunt voor de kwaliteitscriteria is het wetenschappelijk referentiekader van het NIVEL (ook van de overheid) genomen. De Consumentenbond vindt het belangrijk dat beroepsorganisaties regels op papier zetten met betrekking tot kwaliteitsaspecten. Voor de jaren 2001 en 2002 behaalde de Vereniging een 10! Volgens de Vereniging overwegen 28 van de 31 verzekeraars deze resultaten te gebruiken in 2003 en raadt de Consumentenbond patiënten aan, naar een behandelaar te gaan, die is aangesloten bij een goedscorende organisatie. (Wellicht kan Mevrouw Klaske de Jonge, directeur van de consumentenbond, haar beleid in dezen toelichten op het jubileumcongres van de Vereniging tegen de Kwakzalverij op 12 november 2005).

 

Wat is het bewijs van het effect?

Er is geen wetenschappelijk bewijs, dat een der alternatieve behandelingen enig effect heeft. Men suggereert door de alternatieve behandeling samen met de reguliere behandeling uit te voeren van beide de “positieve” effecten te integreren. Voor de reguliere geneeskunde lijkt de opleiding wel erg armzalig. De basis van diagnostiek: elektroacupunctuur volgens Voll (EAV) wordt niet nader omschreven en mist iedere wetenschappelijke basis (dat wil zeggen: voor iedereen toetsbaar).

 

Zijn er mogelijke problemen of complicaties?

Voor iedere behandeling geldt, dat het vermijden van reguliere geneeskunde (de reguliere geneeskunde bij de mesologen is volstrekt onvoldoende) ernstige schade kan brengen aan de gezondheid der patiënten. De pretentie reguliere geneeskunde “plus” te brengen is waarschijnlijk nog het meest ergerlijk aan deze mesologen.

 

De gegevens zijn grotendeels ontleend aan de Website van de Academie voor Mesologie. www.mesologie.nl/

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Paul van Wensen

Dr. Paul van Wensen is praktiserend neuroloog. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek verricht en is gepromoveerd. Hij was gedurende 6 jaar redacteur van het Neurologen Vademecum

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 januari 2024

De bijscholingscursus ‘completere’ tandarts van bedrijf Bio-basics stroomt over van kwakzalverij zoals acupunctuur en ozontherapie.

tijdschrift - 15 januari 2024

Symposiumverslag: Mogelijkheden en beperkingen van fysiotherapie.

tijdschrift - 15 januari 2024

Lees het NTtdK 2023, nr 3 integraal, met oa: alles over het afgelopen jaarsymposium, boekrecensies en meer.