Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 02 februari 2009

Reclame Code Commissie laakt echinacea-reclame

Bij de Reclame Code Commissie (RCC) werd geklaagd over een recente reclame voor echinacea van Biohorma. De RCC erkende de klacht. De reclame is misleidend.

Reclame Code Commissie laakt echinacea-reclame
Voor een overzicht van alle echinacea-berichten
op deze site: Encyclopedie: Echinacea

 
In deze reclame wordt met nadruk gesteld dat echinacea de kans op verkoudheid vermindert met 58 procent. Dit is onjuist, omdat die 58 slaat op de zogenaamde wedverhouding, niet op kans. Bovendien slaat die 58 niet op een product van adverteerder (waarschijnlijk Echinaforce), maar op een onduidelijke combinatie van 14 wetenschappelijke artikelen. Prominent in de combinatie was een stuk waar een product werd uitgeprobeerd dat bovendien van heel wat anders was gemaakt dan het geadverteerde product, namelijk (onder meer) Echinacea angustifolia in plaats van Echinacea purpurea. en ook ‘Propolis’. Bovendien was dat ene stuk zo doorslaggevend dat zonder dat er nauwelijks iets positiefs over Echinacea overblijft. De meta-analyse sloeg dus in het geheel niet op de spullen die Biohorma onder de naam van A. Vogel verkoopt. Dat laatste was voor de Reclame Code Commissie reden om de reclame oneerlijk te noemen. Het opgeven van een dergelijk exact percentage suggereert voor het publiek dat de gegevens slaan op onderzoek van een product van de adverteerder.

Hoewel voor de RCC de details van de rekenpartij niet belangrijk waren, moet een saillant detail niet onvermeld blijven: zowel in het verweer als in de dupliek bleek Biohorma niet te snappen wat het verschillen zijn tussen kans en wedverhouding (odds) en odds ratio.

De uitspraak zelf is beschikbaar in het bijgaande pdf-bestand.
Naschrift mei 2009
De adverteerder is in beroep gegaan en voerde aan dat de uitspraak niet deugde omdat de uiting niet voor een specifiek product was van adverteerder. Het College van Beroep erkende dit bezwaar. Adverteerder had echter ook bij het beroep bij herhaling laten merken het verschil tussen ‘odds’ en kans niet te begrijpen. Het College verwees de klacht dus terug naar de Commissie, met de opdracht beter op dit aspect te letten.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

 

 

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 november 2023

TV-programma 'Radar' geeft met een verborgen camera een ontluisterend inkijkje in de handopleg-sekte Regenesis met zo’n tweehonderd behandelaars.

artikelen - 25 november 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: artikel over de werking van homeopathie bij ADHD ingetrokken / Vaginale crème als anticonceptie moet direct van Amerikaanse markt.

artikelen - 13 november 2023

Door in de tank van OxyFuel extra zuurstof in te ademen verdwijnen longcovid, artritis, Alzheimer en Parkinson; bewijs ontbreekt echter.