Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 26 november 2001

Persbericht: Numico moet voedingssupplement uit de handel nemen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 21 november 2001, bij brief van mevrouw drs. Hansen, inspecteur, uitgesproken dat de zgn. Nutricia Memo Formule uit de handel moet worden genomen.

De Memo Formule is één van de twaalf door Numico eind 2000 geïntroduceerde, maar zeer omstreden voedingssupplementen. Omstreden zijn deze Numico-supplementen allereerst omdat volstrekt onduidelijk is wie van deze supplementen zou kunnen profiteren: ondervoeding komt in ons land weinig voor. Ook de effectiviteit en veiligheid van al die gemengde producten in nieuwe samenstellingen (ze bevatten behalve vitamines o.a. ook kruidenpreparaten) is bovendien nooit in goed onderzoek aangetoond.

Tot de meest omstreden producten behoort de Nutricia Memo Formule (aanbevolen voor achteruitgang van het geheugen bij 55 plussers, driemaal daags 1 capsule), dat naast echte voedingsstoffen ook Ginkgo biloba-extract en huperzine A bevat. Met name deze laatste stof is farmacologisch actief (als acetylcholinesteraseremmer) en kan bij overdosering gevaarlijke, zelfs dodelijke bijwerkingen hebben. In sommige landen is het middel als geneesmiddel geregistreerd, terwijl het in ons land thans vrij verkrijgbaar is. Het was de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) die, bij monde van haar bestuurslid de farmacoloog prof. Timmerman, de inspectie attendeerde op deze onveilige situatie. De inspectie deelt inmiddels de bezwaren van de VtdK en heeft Numico meegedeeld dat de Nutricia Memo Formule moet worden beschouwd als geneesmiddel en derhalve eerst aan de gebruikelijke toelatings- en registratie-eisen voor geneesmiddelen zal moeten voldoen. Totdat registratie verkregen is zal het product niet meer verkocht mogen worden.

Vereniging tegen de Kwakzalverij, 25 november 2001.

Nadere toelichting evt. bij:

Vereniging tegen de Kwakzalverij:
Prof.dr.H.Timmerman
C.N.M.Renckens, voorzitter VtdK.

Inspectie: Mevrouw drs. J.M.M. Hansen, apotheker en inspecteur IGZ, Den Haag.

 

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 18 mei 2019

VtdK-opinie in NRC: China’s promotie van de eigen ‘traditionele’ geneeskunst dient vooral een commercieel doel.

artikelen - 02 november 2017

Kruidengeneesmiddelen kunnen ‘homeopathisch’ of ‘fytotherapeutisch’ zijn. Wat is het verschil? Werkt het ook? De clue zit in de verdunning.

page - 29 maart 2017

Hoe de systeembiologie door kwakzalvers die kruidenmengsels maken, gekaapt is.