Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: Chris Pellicaan | Geplaatst: 14 september 2009

Apotheek Mierlo-Hout exit?

Een apotheek met een kwalijke reputatie heeft de Inspectie op bezoek gehad met een vernietigend rapport als gevolg. Binnenkort komt er een herinspectie. Het ziet er naar uit dat de apotheek zijn assortiment en werkwijze drastisch zal moeten wijzigen.

Apotheek Mierlo-Hout exit?

Apotheek Mierlo-Hout is naar eigen zeggen (www.mierlohout.nl) de grootste apotheek in Nederland als het gaat om speciale en magistrale bereidingen (op de foto links Frans T.C. Durlinger, eerste apotheker, en rechts Brigitte Koebrugge). Apotheken in den lande kunnen bereidingen op de aan hun aangeboden recepten bestellen bij Apotheek Mierlo-Hout. Apotheek Mierlo-Hout zorgt dan voor verstrekking van de middelen. Apotheek Mierlo-Hout is als bereidende apotheek verantwoordelijk voor de kwaliteit van de middelen.

Apotheek Mierlo-Hout heeft de kwalijke reputatie om bijzondere middelen ten behoeve van deelgebieden van de kwakzalverij te bereiden en te leveren. Het betreft middelen zoals ‘chelatie-injecties’, middelen voor ‘anti-aging’ en ‘life extension’, hormoonpreparaten (DHEA, melatonine, pregnenolone), preparaten voor de ‘niet-toxische tumor therapie’, ‘smart drugs’ en andere middelen voor het centraal zenuwstelsel, ‘nutriceuticals’ ten behoeve van reumatische aandoeningen en hart- en vaatziekten en vele andere middelen zoals pentosanpolysulfaat-capsules, suikervrije nystatine-capsules en vinpocetine-tabletten.

Op de prijslijst (zoek bij “Info voor patiënten”) van Apotheek Mierlo-Hout staan 200 middelen genoemd die andere apotheken kunnen bestellen. De lijst bevat zowel tabletten en capsules voor orale toediening als ook injecties. De middelen die op de lijst staan bieden een uitstekend overzicht van de gangbare praktijken van de gemiddelde kwakzalvende voorschrijver in Nederland

Zo staat op de lijst het bij de niet toxische tumortherapie gebruikte middel Tumosteron®/Gluthathion 5/200 mg. Tumosteron is door de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) beoordeeld als niet-rationele apotheekbereiding. Het door apotheek Mierlo-Hout geproduceerde middel kost per 100 tabletten € 569. Gelukkig is het ook zonder recept verkrijgbaar, dat scheelt de kankerpatiënt toch mooi weer 6 euro afleverkosten.

Apotheek Mierlo-Hout heeft een omzet van 8 miljoen euro met deze 200 middelen. Gelukkig komt aan deze praktijken binnenkort een einde. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft namelijk op 30 oktober 2008 een inspectiebezoek gebracht aan Steunpunt apotheek Mierlo-Hout.

Het doel van het inspectiebezoek was te beoordelen of er voldaan wordt aan de eisen voor grootschalige bereiding van geneesmiddelen. Voor het zelf bereiden van middelen moet namelijk aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Er worden eisen gesteld aan personeel, gebouw, hygiëne en protocollering (GMP, Goede manieren van produceren).
  • Er moet een volledig en compleet dossier aanwezig zijn, waarin het ontwerp van het product wordt gemotiveerd (houdbaarheid, bereidingswijze, analysemethode).
  • Er moet aangetoond worden dat er geen geregistreerd alternatief in de handel is
  • De farmacotherapeutische rationaliteit van de producten (de wetenschappelijke noodzaak om eigen bereide producten te gebruiken in de patiëntenzorg) moet worden vastgesteld.

Op alle bovenstaande punten scoorde Apotheek Mierlo-Hout tijdens het inspectiebezoek een onvoldoende. Alle criteria die door IGZ zijn gescoord bevinden zich op niveau 1 van maximaal 4. Niveau 1 betekent ‘de norm wordt niet nageleefd’. Dit indrukwekkend negatieve inspectierapport is na te lezen op de website van IGZ. De inspectie heeft aangegeven in 2009 apotheek Mierlo-Hout wederom met een bezoek te vereren. Indien niet accoord zal de inspectie overgaan tot een verbod op doorlevering aan andere apotheken en stillegging van de steriele bereidingen.

Als Apotheek Mierlo-Hout voldoende mankracht en geld gaat investeren, dan is het best mogelijk dat aan de GMP-norm kan worden voldaan. Het is ook denkbaar dat de productdossiers in orde gemaakt worden. Ook kunnen ze stoppen met de bereiding van producten waar een geregistreerd handelsequivalent voorhanden is. Het grootste probleem voor Apotheek Mierlo-Hout zal echter het vastleggen van de farmacotherapeutische rationaliteit zijn. Van minimaal 90% van de producten die apotheek Mierlo-Hout maakt, is het niet mogelijk om volgens de bestaande normen de rationaliteit vast te stellen. Er bestaat geen wetenschappelijke onderbouwing voor gebruik van deze producten. Wij verwachten nu (bijna een jaar na de eerste inspectie) een snel een herinspectie. De VtdK gaat ervan uit dat IGZ een verbod voor productie oplegt aan Apotheek Mierlo-Hout voor het grootste deel van het assortiment. Verder vindt de VtdK dat de beroepsorganisatie van de apothekers (KNMP) deze apotheek moet royeren, omdat zij zich niet houdt aan de normen van deze beroepsvereniging.

Zodra er nieuws rond de herinspectie is, zal op deze site verdere informatie gegeven worden.

Over de Apotheek Mierlo-Hout werd al eerder bericht in het Actieblad tegen de Kwakzalverij 110.3, juli 1999.

 

Chris Pellicaan is ziekenhuisapotheker en bestuurslid van de VtdK.

 

Chris Pellicaan

Ziekenhuisapotheker.
Hoofd van de Apotheek bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU)

Gerelateerde artikelen

artikelen - 22 september 2023

Kwakzalverijbestrijder Piet Borst krijgt de Lasker-Koshland Special Achievement Award.

artikelen - 19 september 2023

De website Kanker.nl, het tijdschrift LINDA en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) staan op de shortlist voor de Meester Kackadorisprijs 2023. De winnaar zal op 7 oktober bekend gemaakt worden tijdens het jaarlijkse symposium van de VtdK.

artikelen - 05 september 2023

Natuurgeneeskundige Hanneke Sprenger verdient aan het opleiden van anderen in de Vlow-methode waarbij er in borsten geknepen wordt om de 'borstgezondheid' te bevorderen. Een onbewezen methode.