UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Frits van Dam | Geplaatst: 03 maart 2002

NFK produceert misbaksel

Begin februari 2002 heeft de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatientenverenigingen) de brochure Pijn en Kanker in de roulatie gebracht. Hij beoogt kankerpatiënten op de hoogte te brengen van de mogelijkheden om kankerpijn te bestrijden. Merkwaardigerwijs hebben er aan de totstandkoming van de brochure wel pijnspecialisten meegewerkt, maar geen oncologen. Daardoor zijn de oncologische mogelijkheden om […]

Begin februari 2002 heeft de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatientenverenigingen) de brochure Pijn en Kanker in de roulatie gebracht. Hij beoogt kankerpatiënten op de hoogte te brengen van de mogelijkheden om kankerpijn te bestrijden. Merkwaardigerwijs hebben er aan de totstandkoming van de brochure wel pijnspecialisten meegewerkt, maar geen oncologen. Daardoor zijn de oncologische mogelijkheden om pijn te bestrijden sterk onderbelicht gebleven, maar ernstiger is dat bijna een kwart van de brochure gewijd is aan alternatieve behandelmethoden, waarvan nut en waarde nimmer bewezen zijn! Op kritiekloze wijze worden deze methoden besproken en er worden adressen van “goede natuurartsen” etc. gegeven. In de hieronder volgende brief heeft de VtdK het bestuur van de NFK dan ook verzocht de brochure uit de roulatie te nemen.

Geachte heer/mevrouw,

Door dr. Lucas Stalpers, als radiotherapeut verbonden aan het AMC, werden wij geattendeerd op de brochure ‘Pijn en Kanker’ Met stijgende verbazing en teleurstelling heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij kennis genomen van de inhoud van deze brochure die door u tezamen met de DGV is geproduceerd en zij is het geheel eens met de conclusie van dr. Stalpers, die uw brochure misleidend en onevenwichtig noemde.

Het is de zeer eenzijdige nadruk op medicamenteuze pijnbestrijding, maar bovenal de onkritische presentatie van alternatieve therapieën, die ons doen concluderen dat verspreiding van de brochure onder kankerpatiënten als ongewenst moet worden beschouwd. Uw ongetwijfeld goede bedoelingen ten spijt maakt u zich in de brochure schuldig aan misleiding, waar u behandelwijzen als homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde, niet-toxische tumortherapie, voetzoolreflexologie, haptonomie en psycho-energetische therapie onder de aandacht van de gebruiker van uw brochure brengt. In die gedeelten spreekt u over ‘verslakking’, ‘meridianen’, ‘niet-giftige tumorremmers’, ‘yin en yang’, ‘dimethylsulfoxide bij pijn’ en ‘ademtherapie’ alsof hier algemeen geaccepteerde en nuttige kennis wordt gepresenteerd. In plaats van erop te wijzen, dat van geen der bovengemelde behandelwijzen ook maar ooit is aangetoond dat zij enig biologisch effect op pijn bij kanker kunnen hebben, verwijst u telkenmale naar adressen van zgn. ‘goede acupuncturisten’, ‘goede natuurartsen’, ‘goede NTTT-artsen’, etc. Het heeft er alle schijn van dat de NFK geen enkele lering heeft getrokken uit de tragische lotgevallen van die kankerpatiënten, die zich toevertrouwden aan macrobiotiek, natuurgeneeskunde en homeopathie. Die casuïstiek is recent nog uitvoerig in het nieuws geweest. U noemt ook het Houtsmullerdieet terwijl bij u toch bekend moet zijn dat Houtsmullers ziektegeschiedenis en zgn. genezing van uitgezaaide kanker niet op waarheid berustten.

Hoewel wij begrip op kunnen brengen voor het feit dat u wellicht tegemoet komt aan de wens van uw leden om over alternatieve behandelwijzen te worden voorgelicht, heeft u hen met deze brochure een buitengewoon slechte dienst bewezen.

Wij willen er dan ook bij u krachtig op aandringen om de brochure zo snel mogelijk in te trekken en eventueel te vervangen door een evenwichtigere uitgave, meer dan deze gebaseerd op wetenschappelijke feiten en met meer gevoel voor de risico’s van de alternatieve geneeskunde bij kanker. U zou daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan het KWF dat in 2000 de folder Wegen en Afwegen, een coproductie van KWF en ANTTT, ook uit de roulatie nam, toen bleek dat de inhoud in genen dele strookte met hetgeen over voeding en kanker, wetenschappelijk bekend is.

Namens de Vereniging tegen de Kwakzalverij,
Prof. dr. F.S.A.M. van Dam,
Secretaris

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Frits van Dam

dr. F.S.A.M. van Dam is als psycholoog verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en als bijzonder hoogleraar aan de afdeling Klinische Psychologie, FMW, Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.

artikelen - 27 februari 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Puur bloed’-beweging bedreigt Amerikaanse dokters / Australische intraveneuze vitaminetoedieners Drip IV beboet om valse claims.