Homeopaat zonder grenzen, ook niet begrensd door IGZ

Een nietsvermoedende ouder die zich vervoegt bij het Zaans Medisch Centrum voor de behandeling van zijn kind met psychische problemen kan zomaar terecht komen bij dokter Andries Keizer
Door: Ronald van den Berg | Geplaatst: 4 feb 2008 | Laatste Wijziging: 11 feb 2016

Keizer blijkt alternatief kinderpsychiater: medisch homeopaat, kinesioloog en esoterisch healer. Volgens de website psynteger is hij bovendien lid van Homeopathes Sans Frontières (Homeopathen Zonder Grenzen) en geeft hij cursussen in Bosnië en Georgië; daar zullen ze blij mee zijn. Sommige Nederlandse ouders zijn dat niet: er werd ons gemeld dat zijn vragen niet stroken met hetgeen men bij een psychiatrische anamnese mag verwachten en dat hij o.m. Heliumkorrels voorschrijft.
Een van die ouders had er zodanige problemen mee dat een melding werd gedaan bij IGZ. IGZ ging daar tot tweemaal toe niet op in. De eerste keer niet omdat IGZ geen meldingen behandelt over consulten van twee jaar geleden. De tweede keer wendde men zich tot IGZ met de klacht dat de praktijken van Keizer nu óók nog doorgang vinden, maar daarop werd formeel duidelijk gemaakt dat de ouder zich ten onrechte tot IGZ had gewend met “een klacht”, terwijl IGZ dient voor “meldingen”. Voorts werd aangegeven dat de ouder zelf op de website van dokter Keizer had kunnen zien dat hij zich bezighoudt met alternatieve praktijken.
Het probleem is alleen wel dat het Zaans Medisch Centrum nergens, en in ieder geval niet vooraf, bekend maakt dat Keizer alternatieve denk- en behandelwijzen koestert zodat ouders die daarmee niet bekend zijn voor grote verrassingen komen te staan. Men zij gewaarschuwd: hoedt u voor het Zaans Medisch Centrum en de aldaar bedreven alternatieve kinderpsychiatrie.

Lees ook