Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: Ron Keizer | Geplaatst: 24 januari 2006

Kwaliteit onderzoek naar homeopathie bij kanker gebrekkig

In de European Journal of Cancer verschijnt een dezer dagen een review waarin op zoek gegaan wordt naar de specifieke werkzaamheid van homeopathie bij kanker[1].

De zoektocht van de Britse auteurs in de meest gebruikte medische literatuur-databases leverde 6 onderzoeken (klinische trials) op die aan hun criteria voldeden. Deze werden vervolgens stuk voor stuk beoordeeld op werkzaamheid van homeopathie bij kanker, zowel als monotherapie als in combinatie met reguliere kankertherapie. Ook werd hierbij de kwaliteit van het onderzoek vastgesteld, aan de hand van de zogenaamde Jadad-schaal[2]. Deze behelst echter weinig meer dan een controle of de randomisatie en blindering van het onderzoek goed is uitgevoerd en gedocumenteerd; een uitgebreidere analyse is noodzakelijk voor beoordeling van het onderzoek.

Van de zes besproken trials bleken er slechts twee statistisch significante resultaten te laten zien. Bij beide plaatsten de auteurs van het review echter kanttekeningen. De ene studie werd op een vrij schamel aantal patiënten uitgevoerd (30), terwijl bij de andere slechts op enkele tijdstippen gedurende de studie enige significantie aangetoond kon worden gezien. Ook al scoren de meeste trials goed op de Jadad-schaal, geen enkele trial ontkomt aan kritiek van de auteurs. Verder vermeldden twee van de zes artikelen bijvoorbeeld niet de statische onderbouwing van hun conclusies. Weer een andere vermeldt volgens de auteurs niet genoeg informatie over de patiëntengroep en methodologische details. Ook was een van de onderzoeken niet gerandomiseerd.

In bovengenoemde literatuurstudie wordt de slechte kwaliteit van de primaire data aangemerkt als grote beperking om harde uitspraken kunnen doen. De schrijvers concluderen dat de resultaten niet overtuigend zijn. Dit zien ze als een aanmoediging voor verder onderzoek. Dat is een discutabele interpretatie. Het willen aantonen van de werkzaamheid van een behandelwijze die in meer dan 200 jaar tijd nog nooit tot aantoonbare positieve resultaten (meer dan placebo-effecten) heeft geleid is nauwelijks verdedigbaar. Om hier nog meer onderzoek naar te doen, met name bij kankerpatiënten, schurkt tegen het onethische aan. De oproep meer fondsen vrij te maken voor verder onderzoek naar homeopathie, die de auteurs van het artikel doen, krijgt hopelijk dan ook geen navolging.

Literatuur

1. Milazzo S, Russell N, Ernst E. Efficacy of homeopathic therapy in cancer treatment. Eur.J.Cancer 2005. E-publication ahead of print.

2. Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin.Trials 1996;17:1-12.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Ron Keizer

apotheker-onderzoeker

Gerelateerde artikelen

artikelen - 24 augustus 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: CfI roept Amerikanen op te protesteren tegen Homeopathie-amendement / Amerikaanse dokter mag niet meer praktiseren na claims dat vaccin magnetisch maakt.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.

artikelen - 25 juni 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Desinformatie zorgt voor minder gevaccineerde kinderen in Australië / Meer dan 10 miljoen Canadezen gebruikten homeopathie in 2022.