Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: Ronald van den Berg | Geplaatst: 04 februari 2008

Homeopaat zonder grenzen, ook niet begrensd door IGZ

Een nietsvermoedende ouder die zich vervoegt bij het Zaans Medisch Centrum voor de behandeling van zijn kind met psychische problemen kan zomaar terecht komen bij dokter Andries Keizer

Keizer blijkt alternatief kinderpsychiater: medisch homeopaat, kinesioloog en esoterisch healer. Volgens de website psynteger is hij bovendien lid van Homeopathes Sans Frontières (Homeopathen Zonder Grenzen) en geeft hij cursussen in Bosnië en Georgië; daar zullen ze blij mee zijn. Sommige Nederlandse ouders zijn dat niet: er werd ons gemeld dat zijn vragen niet stroken met hetgeen men bij een psychiatrische anamnese mag verwachten en dat hij o.m. Heliumkorrels voorschrijft.
Een van die ouders had er zodanige problemen mee dat een melding werd gedaan bij IGZ. IGZ ging daar tot tweemaal toe niet op in. De eerste keer niet omdat IGZ geen meldingen behandelt over consulten van twee jaar geleden. De tweede keer wendde men zich tot IGZ met de klacht dat de praktijken van Keizer nu óók nog doorgang vinden, maar daarop werd formeel duidelijk gemaakt dat de ouder zich ten onrechte tot IGZ had gewend met “een klacht”, terwijl IGZ dient voor “meldingen”. Voorts werd aangegeven dat de ouder zelf op de website van dokter Keizer had kunnen zien dat hij zich bezighoudt met alternatieve praktijken.
Het probleem is alleen wel dat het Zaans Medisch Centrum nergens, en in ieder geval niet vooraf, bekend maakt dat Keizer alternatieve denk- en behandelwijzen koestert zodat ouders die daarmee niet bekend zijn voor grote verrassingen komen te staan. Men zij gewaarschuwd: hoedt u voor het Zaans Medisch Centrum en de aldaar bedreven alternatieve kinderpsychiatrie.

Ronald van den Berg

G.R. (Ronald) van den Berg (geb. 1939 in Indonesië) deed artsexamen in 1965. Gespecialiseerd als zenuwarts, met name voor de psychiatrie (1970). Tevens opgeleid als psychoanalyticus (1976).
Aanvankelijk gedeeltelijk universitair werkzaam (1970-1983) o.m. als hoofd Polikliniek, als universitair docent sexuologie en als supervisor Sexuologische Werkgroep Wilhelmina Gasthuis. 
1972-1989 bestuurder (o.m. voorzitter) van de Ned. Ver. voor Psychiatrie.
1976-1994 geneesheer-directeur psychiatrische instellingen, aanvankelijk gecombineerd met opleiderschap; tevens supervisor individuele psychotherapie, sexuologie en partnerrelatietherapie.
Sedert 1994 arbeidsgerelateerde consultatie en advisering aan individueel werkende professionals, maatschappen en zorginstellingen, tevens praktijk voor psychiatrische psychotherapie (individueel en partnerrelatietherapie).

Gerelateerde artikelen

artikelen - 24 augustus 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: CfI roept Amerikanen op te protesteren tegen Homeopathie-amendement / Amerikaanse dokter mag niet meer praktiseren na claims dat vaccin magnetisch maakt.

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]

artikelen - 25 juni 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Desinformatie zorgt voor minder gevaccineerde kinderen in Australië / Meer dan 10 miljoen Canadezen gebruikten homeopathie in 2022.