UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 23 januari 2013

Reclame Code Commissie wijst klachten kwakkersadvocaat af

Het zit advocaat Job van Broekhuijze uit Ridderkerk, met een zwak voor chiropractoren, niet mee. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft twee klachten van hem – indirect gericht tegen Catherine de Jong, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en ingediend via derden – categorisch afgewezen.

Reclame Code Commissie wijst klachten kwakkersadvocaat af

De kwakkersadvocaat, die met enige regelmaat optreedt voor chiropractors en hun verenigingen, had het in zijn klachten gemunt op informatie op de websites van twee voormalige werkgevers van De Jong. Die zouden gezondheidsclaims hanteren die ze wetenschappelijke niet hard kunnen maken, zo meende mr. Van Broekhuijze.

De raad wees beide klachten af omdat er geen sprake is van ‘het ontbreken van essentiële informatie’, aldus de raad. ‘De commissie/voorzitter wijst de klacht daarom af’, luidt de concluderende, eenduidige laatste zin in beide uitspraken (1, 2).

Van Broekhuijze maakt – net als de bekende kat in het nauw – curieuze en laakbare sprongen. Zo verspreidde hij half november vorig jaar, nog voordat de RCC tot een uitspraak was gekomen, via ANP Support een persbericht met de – volstrekt onjuiste – mededeling dat de raad De Jong van de Vereniging tegen de Kwakzalverij zou hebben gestraft voor een misleidende advertentie. De raad schreef het ANP diezelfde dag dat er nog geen uitspraak was gedaan en dat ze het bericht dat Van Broekhuijze tegen betaling op de website ANP Perssupport had laten zetten ‘in het geheel niet kan plaatsen.’

Van Broekhuijze heeft het persbericht op de ANP-site site echter niet ingetrokken. De advocaat heeft het sinds de zomer van 2012 gemunt op De Jong en de vereniging VtdK. De Jong diende begin vorig jaar een klacht in bij de RCC over een misleidende advertentie van de Amsterdamse chiropractor Adam Langweiler in Het Parool. In die advertentie claimt Langweiler, met een praktijk onder andere aan de Overtoom in Amsterdam, dat hij met zijn chiropractische behandelingen 85 % van zijn patiënten van hun zenuwpijnklachten af kan helpen. De RCC gaf De Jong voor de volle honderd procent gelijk. Langweiler gebruikte in zijn advertentie misleidende teksten, zo oordeelde de raad die vindt dat de Amsterdamse chiropractor niet zo meer mag adverteren.

Van Broekhuijze was de advocaat van chiropractor Langweiler in deze verloren RCC-zaak. In een kort geding voor de Amsterdamse rechtbank, waarin hij een poging deed de vrijheid van meningsuiting van de RCC in deze zaak Langweiler te beknotten, kreeg de kwakkersadvocaat eveneens nul op het rekest van de rechter. Ook dit kort geding verloor hij.

In al zijn gekkigheid heeft de kwakkersadvocaat ook klachten ingediend tegen verenigingsvoorzitter Catherine de Jong en bestuurslid Cees Renckens bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.

Van Broekhuijze heeft iets met chiropractie en met verliezen. Zo is hij voorzitter van de Dutch Chiropractic Foundation (DCF), een club die op hetzelfde adres is gehuisvest als zijn advocatenkantoor in Ridderkerk. Van Broekhuijze verdedigt chiropractor Servando Molina uit Assen, in een zaak die de Vereniging tegen de Kwakzalverij in gang heeft gezet tegen titelmisbruik. Molina zet – net als tientallen andere chiropractors in Nederland – onterecht de titel dr. voor zijn naam.

Molina is echter – net als die anderen – niet gepromoveerd. Het Openbaar Ministerie in Assen is het met de vereniging eens: chiropractor Molina moet hier voor op 6 februari voorkomen bij de kantonrechter in Assen.

De Ridderkerkse advocaat zoekt al jaren het verlies. Eind 1993 eiste de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam dat avondstudent Job van Broekhuijze zijn excuses zou aanbieden aan een van haar hoogleraren en aan de faculteit. Van Broekhuijze vond indertijd dat hij onterecht was gezakt voor een tentamen; hij eiste een forse schadevergoeding van twaalfduizend gulden. Zijn klacht werd echter ongegrond verklaard.

Naschrift 26 maart 2013
Bij vonnis van 5 maart 2013 heeft de kantonrechter te Amsterdam in een procedure tussen Langweiler en de Stichting Reclame Code (SRC), de organisatie achter de Reclame Code Commissie (RCC), de SRC gelast het ertoe te leiden dat een klacht van Catherine de Jong tegen Langweiler alsnog door de RCC (in plaats van door de voorzitter van de RCC) zal worden behandeld. Tegen het vonnis staat nog hoger beroep open. Catherine de Jong was niet bij de procedure bij de kantonrechter betrokken. 

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 mei 2024

Tijdens en na coronatijd was een spotje op tv te zien van Trachitol met de tekst: “Trachitol doodt bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken”. Dit mag niet meer, de Reclame Code Commissie (RCC) honoreerde een klacht hierover.

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]

tijdschrift - 23 augustus 2023

Lees het NTtdK 2023, nr 2 integraal, met oa: nieuws over het symposium, een antroposoof met een lintje en evidence versus science based?