UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Rob Koene | Geplaatst: 08 december 2005

Is Iscador gevaarlijk?

Iscador werkt niet bij de behandeling van kanker. Een van de ernstigste bijwerkingen is een zeldzame levensgevaarlijke, acute overgevoeligheidsreactie.

De zoon van mijn vriendin heeft voor de tweede keer binnen twee jaar Non-Hodgkin (een vorm van lymfeklierkanker, red.). Hij is onder behandeling van de VU en zal daar ook stamceltransplantatie ondergaan. Nu werd haar door een kennis aangeraden om naast de reguliere therapie (dus niet in plaats van) ook Iscador te gebruiken. Nu ken ik de mening van de antikwakvereniging t.a.v. alternatieve middelen maar ik ben toch benieuwd: is er een gevaar verbonden aan het middel Iscador als men dit naast de reguliere geneeskunst zou gebruiken? Ik heb op internet geen echte tegenindicatie kunnen vinden. Ik ben u dankbaar voor uw antwoord.

P.G.

 

Antwoord webredactie

Het is duidelijk uit deugdelijk wetenschappelijk onderzoek dat Iscador niet werkt bij de behandeling van kanker. Er is niet zoveel geschreven in de wetenschappelijke literatuur over de bijwerkingen van Iscador (mistletoe, maretak). Wij hebben voor uw informatie hieronder enkele vertaalde citaten uit een Engels artikel van Prof. Edzard Ernst in the Guardian over Iscador toegevoegd. Hierin maakt hij ook enkele opmerkingen over de bijwerkingen. In een andere studie vonden wij de vermelding van ernstige bijwerkingen bij 3%, en minder ernstige bij 12% van de behandelde patiënten. Een van de ernstigste bijwerkingen is een levensgevaarlijke, acute overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock). Deze complicatie is wel zeldzaam, maar voor een middel dat onwerkzaam is, is elke bijwerking onaanvaardbaar en zeker als het een ernstige is. Bij de minder ernstige bijwerkingen ging het om koorts, hoofdpijn, griepachtige verschijnselen en lokale roodheid, pijn en zwelling op de injectieplaats.

 

Edzard Ernst

Misletoe – zinvolle alternatieve behandeling voor kanker, of alleen maar een placebo met gevaarlijke bijwerkingen?

….”Deugdelijke studies over mistletoe tonen geen effect van deze therapie”….

….”Uit sommige studies blijkt dat injecties van mistletoe ernstige schade kunnen veroorzaken. In plaats van kanker te bestrijden zou mistletoe zelfs bij enkele vormen van kanker de groei van kankercellen kunnen bevorderen”….

….”Bovendien klaagt de helft van de behandelde patiënten over bijwerkingen”….

Tuesday December 21, 2004

The Guardian

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Rob Koene

Prof.dr. R.A.P. Koene (1938) studeerde geneeskunde aan de KU te Nijmegen. Van 1965 tot 1969 volgde hij de opleiding tot internist in het Sint-Radboudziekenhuis te Nijmegen. In 1969 en 1970 werkte hij in het Massachusetts General Hospital te Boston, alwaar hij zich verder bekwaamde in de klinische Nierziekten en laboratoriumonderzoek deed op het gebied van de transplantatie. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nefrologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1982 tot 2001 was hij hoofd van de afdeling Nierziekten van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en van 1992 tot 1999 tevens voorzitter van de Cluster Inwendige Specialismen. Van 1974 tot 1987 was hij voorzitter van de Transplantatie Werkgroep Nederland en van 1984 tot 1988 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek verricht op de volgende terreinen: transplantatie-immunologie, klinische transplantatie, experimentele glomerulonefritis, erytropoëtine en hypertensie.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.

artikelen - 27 februari 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Puur bloed’-beweging bedreigt Amerikaanse dokters / Australische intraveneuze vitaminetoedieners Drip IV beboet om valse claims.