Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: Rob Koene | Geplaatst: 05 april 2004

Acupunctuur en postoperatief braken

Wij wisten natuurlijk al dat acupunctuur niet werkt en dat het testen van de werkzaamheid van een behandelwijze als deze, die gebaseerd is op een absurde hypothese, zinloos is.

Volgens de onvermoeibare strijder voor een rationele geneeskunde, Petr Skrabanek, berust de behoefte van onderzoekers om deze testen dan toch te doen op, wat hij noemde, irrationele scepsis.

Maar toch zijn er steeds weer wetenschappers die zich aan het toetsen van absurde theorieën bezondigen en daar vervolgens over rapporteren. De gepubliceerde resultaten trekken dan weer de aandacht in de media en dat dwingt vervolgens ons als bestrijders van de kwakzalverij daaraan aandacht te besteden om te voorkomen dat mensen erdoor op een dwaalspoor raken of erdoor misleid worden.

Uit uitvoerige meta-analysen was al gebleken dat de werkzaamheid van acupunctuur in geen enkel deugdelijk wetenschappelijk onderzoek kon worden aangetoond. Er was nog een twistpunt. Sommigen bleven beweren, op grond van gegevens uit onderzoek dat niet aan wetenschappelijke voorwaarden voldeed, dat acupunctuur dan wel niet zou werken bij het voorkómen van misselijkheid na operaties, maar wel bij postoperatief braken. Dat was op zich al een rare bewering, omdat je bijna altijd eerst misselijk wordt voordat je gaat braken. Maar ja, daar hadden de onderzoekers blijkbaar niet aan gedacht. Nu is er dan een groot, degelijk, placebo-gecontroleerd onderzoek verschenen, waarmee ook het braakverhaal naar het rijk der fabelen kan worden verwezen.

Het gaat om een studie van 220 vrouwen die een borstoperatie of een gynaecologische operatie ondergingen. De helft van hen kreeg acupunctuur op “acupunctuurpunt Pericardium 6” aan de binnenzijde van de onderarm. De andere helft kreeg nep-acupunctuur op een ander acupunctuurpunt, waarbij de naald onmiddellijk en ongemerkt werd teruggetrokken net nadat deze de huid had aangeraakt. Er was geen verschil tussen beide groepen in postoperatieve misselijkheid of braken, of in de gebruikte medicatie tegen braken. De conclusie is dat ook dit laatste bolwerk van de acupunctuurlobby nu is geslecht.

Wij maken ons echter geen illusies dat hiermee de wetenschappelijke discussie over dit onderwerp is uitgewoed. Er zijn nog irrationele sceptici te over die er weer een nieuwe, zinloze wetenschappelijke studie aan zullen gaan besteden en genoeg tijdschriften die de resultaten daarvan willen publiceren. Wij waren er al lang klaar mee, maar zullen u desondanks en noodgedwongen blijven rapporteren.


Literatuur

Streitberger K and others. Acupuncture compared to placebo-acupuncture for postoperative nausea and vomiting prophylaxis: A randomised placebo-controlled patient and observer blind trial. Anesthesia 59:142-149, 2004.

Streitberger K, Kleinhenz J. Introducing a placebo needle into acupuncture research. Lancet 352:364-365, 1998.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Rob Koene

Prof.dr. R.A.P. Koene (1938) studeerde geneeskunde aan de KU te Nijmegen. Van 1965 tot 1969 volgde hij de opleiding tot internist in het Sint-Radboudziekenhuis te Nijmegen. In 1969 en 1970 werkte hij in het Massachusetts General Hospital te Boston, alwaar hij zich verder bekwaamde in de klinische Nierziekten en laboratoriumonderzoek deed op het gebied van de transplantatie. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nefrologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1982 tot 2001 was hij hoofd van de afdeling Nierziekten van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en van 1992 tot 1999 tevens voorzitter van de Cluster Inwendige Specialismen. Van 1974 tot 1987 was hij voorzitter van de Transplantatie Werkgroep Nederland en van 1984 tot 1988 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek verricht op de volgende terreinen: transplantatie-immunologie, klinische transplantatie, experimentele glomerulonefritis, erytropoëtine en hypertensie.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 19 september 2023

De website Kanker.nl, het tijdschrift LINDA en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) staan op de shortlist voor de Meester Kackadorisprijs 2023. De winnaar zal op 7 oktober bekend gemaakt worden tijdens het jaarlijkse symposium van de VtdK.

artikelen - 26 juli 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Vier mannen veroordeeld in Florida wegens verkopen van bleek- als wondermiddel / Chiropractor uit Iowa veroordeeld wegens fraude van een miljoen dollar.

artikelen - 28 mei 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: TikTok grote verspreider van desinformatie / Jonge Duitse apothekers willen homeopathie uit geneesmiddelenrichtlijn halen