UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 06 november 2008

Sickesz-arrest als inspiratiebron

Van de zijde van de Hoge Raad, die studeert op onze cassatieprocedure in de zaak-Sickesz, is geen nader nieuws te melden. De zaak is onder de rechter, maar de uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof vormt intussen een bron van inspiratie voor juristen van naam en faam.

Uit: Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij
jaargang 119, nr. 1 (maart 2008), p.17
(“Kort – Juridische verwikkelingen – Sickesz”)

 

Van de zijde van de Hoge Raad, die studeert op onze cassatieprocedure in de zaak-Sickesz, is geen nader nieuws te melden. De zaak is onder de rechter, maar de uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof vormt intussen een bron van inspiratie voor juristen van naam en faam. Eerder kritiseerde de Amsterdamse jurist prof. Dommering het arrest reeds in niet mis te verstane bewoordingen. In De Psycholoog van januari 2008 schreef de Leidse rechtspsycholoog Peter van Koppen over het vonnis dat dit ‘absurd’ was en veroordeelde ondubbelzinnig het beroep dat het hof deed op een woordenboek, geschreven door neerlandici zonder enig benul van experimenteel of medisch onderzoek. Op grond daarvan schoof het hof vervolgens achteloos de ‘goed doordachte definitie van de Vereniging’ (Van Koppen dixit) terzijde. Als zijn studenten zich beroepen op woordenboekdefinities – altijd uit zwakte – dan krijgt Van Koppen altijd ‘kouwe rillingen’. Prof. mr. dr. Eric Rassin, bijzonder hoogleraar rechtspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, publiceerde naar aanleiding van het arrest en geïnspireerd door het Volkskrant-artikel van Hans van Maanen over het arrest een artikel ‘Sickesz vs. de vereniging tegen de kwakzalverij: een illustratie van het belang van integratie van de empirische wetenschap in de rechtsgeleerdheid’ in Expertise en Recht (februari 2008). Van Maanen had gesteld dat ‘de raadsheren geen enkel begrip hebben van de manier waarop het er in de wetenschap aan toegaat’ en Rassin sloot zich daarbij aan. Rechtsgeleerdheid moet wetenschappelijker, want anders blijft het geleerdheid, maar dat is nog geen wetenschap. Ook hekelde hij het geringe aantal publicaties van juristen in Engelstalige vakbladen en toonde aan dat rechtenstudenten niet gauw methodologische fouten uit pseudowetenschappelijke stukken halen.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 09 juli 2024

Naar iemands foto kijken, om vervolgens die persoon van afstand een handje te helpen om door het leven te komen. Honderden - voornamelijk vrouwen - geloven hierin.

artikelen - 25 juni 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Britse dokter verliest bevoegdheid wegens aanbevelen geluidtherapie / Oplichters proberen geld te verdienen aan Ozempic-hype.